EU-landbouwministers keuren broodnodig voedselhulpprogramma toch goed

 Het ziet er naar uit dat het voedselhulpprogramma, dat de achttien miljoen armste Europese burgers voorziet van voedsel, toch wordt goedgekeurd. Het huidige programma loopt in januari 2012 af. Met dit voorstel komt er een verlenging tot 2013. De formele goedkeuring moet volgen op de Raad van landbouwministers op 15 en 16 december.
Een aantal lidstaten, onder leiding van Duitsland, was aanvankelijk tegen het voorstel. Volgens hen moet sociale hulp door de lidstaten zelf bekostigd worden. Maar Duitsland ging toch overstag, het beëindigen van het programma zou op korte termijn de armste inwoners van de EU te hard treffen.
Samen met de Europese fractie S&D sta ik volledig achter het programma. Het zou onmenselijk zijn van de EU om midden in een zware economische crisis een belangrijk hulpprogramma te schrappen.
Willen we een democratisch Europa, dan moeten we het economisch beleid in balans brengen met een sterk sociaal beleid. We hebben de verbintenis aangegaan om tegen 2020 armoede met 25 procent structureel te verminderen. Maar zolang we het armoedeprobleem niet onder controle hebben, moeten hulpprogramma’s ondersteuning bieden.