Een op zes kinderen leeft in België onder armoedegrens

In de pers vandaag: in België leeft 16,9 procent van de kinderen onder de armoedegrens, vooral in gezinnen van vreemde oorsprong en eenoudergezinnen. Dat aandeel blijft bovendien toenemen, zegt het VN-comité voor de Rechten van het Kind. Het rapport, met 88 aanbevelingen, spreekt onder meer over een gebrek aan coördinatie.
 
Uit Het Laatste Nieuws:
“Zestien aanbevelingen hebben betrekking op kinderarmoede. Zo spoort het VN-comité België aan om meer opvangplaatsen te creëren die toegankelijk zijn voor alle kinderen, om de gezondheidszorg toegankelijker en meer betaalbaar te maken en om gelijke toegang tot onderwijs te garanderen.
 
Meer spreekrecht
Het Comité voor de Rechten van het Kind vraagt daarnaast meer spreekrecht voor kinderen in administratieve en gerechtelijke procedures. Het is van oordeel dat het Belgische onthaalbeleid de mensenrechten niet eerbiedigt, vooral bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Het dringt ook aan op een verbod op lijfstraffen tegen kinderen en merkt op dat kinderen tussen 16 en 18 jaar nog altijd als volwassenen berecht kunnen worden. Bovendien hebben kinderen in detentie vaak weinig contact met hun familie.
 
Gebrek aan coördinatie
Het Comité vindt nog dat er een gebrek is aan coördinatie van het beleid. Het spoort België aan om de bestaande mechanismen op elkaar af te stemmen op alle bevoegdheidsniveaus, zegt de kinderrechtencoalitie. Aan de nieuwe regering wordt uitdrukkelijk gevraagd aandacht te schenken aan deze problematiek.”