Een volwaardig minimuminkomen

Momenteel krijgt een alleenstaande leefloner 817 euro per maand. Een alleenstaande moeder met twee kinderen moet zien rond te komen met 1090 euro. “En zo belanden steeds meer mensen in de armoede”, zegt de Gentse OCMW-voorzitter Rudy Coddens. sp.a ondersteunt de vraag om het leefloon op te trekken tot de armoedegrens.

We willen duidelijk maken dat er dringend veranderingen moeten komen, anders belanden teveel mensen in de armoede. Nu zijn heel wat uitkeringen zoals het leefloon te laag om mee rond te komen. Zo krijgt een alleenstaande moeder met twee kinderen vandaag een leefloon van 1.090 euro per maand. Tel daar de kinderbijslag bij en ze zit nog altijd 250 euro onder de armoedegrens.  

sp.a pleit al langer voor het optrekken van het leefloon tot boven de armoedegrens en het welvaartsvast maken van de uitkeringen. Een menswaardig inkomen: daar begint de strijd tegen armoede en voor sociale welvaart mee.