Commissie somber over stijgende armoede en werkloosheid

De werkloosheids- en armoedecijfers in Europa blijven stijgen. Dat bewijst een rapport van Eurostat over de tewerkstelling en sociale ontwikkelingen in 2012. Na jaren van crisis verliezen de meeste nationale systemen van sociale bescherming veel van hun mogelijkheden om de inkomens van de gezinnen te beschermen. 

Naast de stijgende werkloosheid kampen vele lidstaten volgens hem ook met dalende gezinsinkomens en toenemende armoede en sociale exclusie en het lijkt de eurocommissaris ‘onwaarschijnlijk' dat 2013 veel verbetering zal brengen. Dat laat zich vooral voelen in het zuiden. 
 
Toch blijft ook Andor vasthouden aan de Europese mantra die lidstaten wil verplichten over te gaan tot de sanering van de openbare financiën. Al moet deze politiek gepaard gaan met maatregelen om de groei aan te zwengelen en de sociale inclusie te versterken. 
 
Vanuit het parlement zullen we de strijd blijven voeren voor meer solidariteit en sociaal beleid in het economisch en financieel beleid van de Europese Unie. De regerlingsleiders van de verscheidene lidstaten moeten beseffen dat enkel met meer solidariteit, ook voor de lidstaten die het moeilijk hebben, we Europa verder kunnen uitbouwen. Europa moet besparen, maar tegelijkertijd ook kunnen investeren in energieprojecten, in de juiste transportprojecten en in projecten van werkgelegenheid.