Armoede en innovatie

curieus reist in 2010 een jaar lang door Vlaanderen met een mobiele internetklas 'KLIK'. Doel is om mensen te leren werken met het ‘nieuwe internet’ zoals Facebook. Een mooi initiatief dat erkent dat er een groeiende digitale kloof is tussen zij die kennis hebben van en toegang tot het internet, en zij die dat niet hebben... En niet alleen tot het internet. Steeds meer mensen die in armoede leven raken achterop in alles wat innovatie is. Armoede en innovatie vormt dan ook het thema van ons tweede vierktante tafel debat dat we samen met de sp.a-provincieraadsfractie organiseren op dinsdag 7 december.

Met vertegenwoordigers van het middenveld én van aanbieders van innovatieve technologie, politici , organisaties waar armen het woord nemen en experten gaan we dieper in op de vraag of “noodzakelijke” innovaties de kloof tussen arm en rijk alleen groter maakt. Welke hightech is noodzakelijk om mee te kunnen in de maatschappij? En vooral, welke (extra) kosten brengt dat met zich mee?

Wil je meer weten over deze vierkante tafel rond armoede en innovatie? Laat het ons zeker weten, dan houden we je op de hoogte.
Meer info over KLIK, het mobiele internetklasje vind je op de website van curieus.