Nu inhoud en impact van het akkoord met de UK grondig bestuderen

Op de valreep zijn de Europese en Britse onderhandelaars erin geslaagd een akkoord te bereiken over de toekomstige handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. “Dat er een deal is, valt uiteraard alleen maar toe te juichen,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “Nu is het uitkijken naar de inhoud en de timing voor de goedkeuring van het akkoord.” Volgens Van Brempt mag de rol van het Europees Parlement daarbij niet worden onderschat. “Een akkoord met dergelijke impact kan niet op een drafje, zonder grondige bespreking of democratische controle door het Europees Parlement, worden goedgekeurd.” Vicky Reynaert, federaal parlementslid reageert opgelucht, maar blijft sceptisch: “De komende maanden zal duidelijk moeten worden wat de gevolgen zijn voor onze economie. Wij gaan daar uiteraard goed op toezien.”

Na een jaar onderhandelen is het dan toch gelukt om een akkoord te vinden over de toekomstige handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. “Dat is uiteraard erg goed nieuws,” zegt Van Brempt. “Een no-deal-Brexit was voor beide partners het slechtste scenario geweest. Dat hebben we gelukkig kunnen vermijden.” Dankzij het harde werk van de onderhandelaars. “Dit was een enorme en een bijzonder moeilijke opdracht met een erg krappe deadline. Het Europese onderhandelingsteam, onder leiding van Michel Barnier, heeft uitstekend werk geleverd,” benadrukt Van Brempt.  

De economische gevolgen voor België en dan vooral Vlaanderen van de uitstap van het VK uit de EU zijn moeilijk te onderschatten. Zelfs met een handelsakkoord dreigen er immers heel wat jobs verloren te gaan en ook de impact op de visserijsector moet worden bekeken. “En dat bovenop de economische gevolgen van de coronavirus”, reageert Reynaert. “Onze economische handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk zijn nog steeds onzeker op dit moment. Maar ik reken erop dat zowel de Europese Unie als de federale en Vlaamse overheid er alles aan zullen doen om onze belangen te behartigen. De komende jaren zet ik alles in werk om flankerende maatregelen gerealiseerd te zien en deze gewijzigde economische situatie op te vangen.” Reynaert wijst onder meer naar het noodfonds van 5 miljard euro om getroffen bedrijven en gezinnen te ondersteunen bij de Brexit: “Ik hoop dat er nu snel duidelijkheid komt over de spreiding van deze zeer noodzakelijke financiële ondersteuning. Welke lidstaten en welke sectoren kunnen hierop rekenen?” 

Nu is het uitkijken naar de inhoud van het akkoord. “Uit debriefings van het Europese onderhandelingsteam hebben we alvast enkele krijtlijnen meegekregen,” zegt Van Brempt. Voor de Europese Unie was een gelijk speelveld voor de interne markt één van de belangrijkste voorwaarden voor een akkoord. “Onze standaarden op sociaal en duurzaam vlak liggen hoog. We moesten vermijden dat we die normen zouden gaan afzwakken of oneerlijke concurrentie ten nadele van Europese bedrijven zouden gaan organiseren op onze markt. Volgens de eerste berichten zijn we daar in geslaagd.” 

Maar ook de timing is cruciaal. “Het is onmogelijk om het bereikte akkoord, dat honderden pagina’s telt, tegen 31 december grondig door te nemen en te evalueren. Het wordt uitkijken naar het plan dat de Europese Commissie op tafel zal leggen om een no-deal-transitieperiode te vermijden,” zegt Van Brempt. “Dit akkoord en de impact ervan is van een fundamenteel belang voor de hele Unie. Voor onze economie, onze interne markt en onze Europese bedrijven, maar ook voor Europese werknemers en hun gezinnen. Daarom is het zo belangrijk dat deze teksten grondig kunnen worden bestudeerd en doorgesproken. Ook in het Europees Parlement. Het is niet omdat de tijd dringt, dat democratische controle zomaar aan de kant kan worden geschoven.”