Handelsoorlog tussen EU en VS helpt niemand vooruit

WTO geeft Verenigde Staten de toestemming om 6,9 miljard euro aan importheffingen in te voeren op Europese goederen

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar gisteren gaf de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de Verenigde Staten de toestemming om voor 6,9 miljard euro aan importheffingen in te voeren op Europese producten. “De Europese Unie is altijd voorstander geweest van een onderhandelde oplossing,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “Verwacht wordt dat de WTO binnenkort de EU ook de toestemming zal geven om invoerheffingen in te voeren wegens ‘illegale staatsteun van de VS aan Boeing’. “Door de deur voor gesprekken nu dicht te slaan, kiest Trump opnieuw voor een handelsoorlog tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dat helpt niemand vooruit.”

Een 15 jaar oud handelsconflict tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ligt aan de basis van de ruling die de WTO gisteren publiceerde. De Verenigde Staten beschuldigen de Europese Unie van illegale staatssteun aan de Franse vliegtuigbouwer Airbus. De Europese Unie beschuldigt op zijn beurt de VS van illegale staatsteun te geven aan vliegtuigbouwer Boeing. “Het handelsconflict toont hoe we nood hebben aan een hervorming van de WTO-regels,” zegt Van Brempt. “De huidige regels houden geen rekening met de manier waarop de luchtvaartsector vandaag wordt gefinancierd.”

“De Europese Unie is altijd voorstander geweest van een gebalanceerde oplossing,” zegt Van Brempt, lid van de commissie Internationale Handel van het Europees Parlement. “Met getrokken messen tegenover elkaar staan heeft enkel negatieve gevolgen voor onze onderlinge handelsrelaties, onze bedrijven en de consument.”

De importtarieven van de VS zouden naast de Europese luchtvaartsector, ook landbouwproducten en andere goederen, zoals wijn en olijfolie, treffen. “Als Trump en zijn administratie ervoor kiezen om de 6,9 miljard importtarieven in te voeren, dwingen ze de Europese Unie om dezelfde maatregelen te nemen.”

Volgens Van Brempt blijft de deur van de EU open voor een gesprek. “Al in juli heeft de EU concrete voorstellen gedaan om het handelsconflict in overleg op te lossen. De Verenigde Staten hebben daar tot op vandaag niet op gereageerd.” 

Problemen bij de WTO

De zaak heeft ook een bijzonder cynisch kantje. De beroepscommissie, die zich nu uitsprak over de zaak Airbus, dreigt in de toekomst niet meer te functioneren door de weigering van de VS om nieuwe rechters te benoemen. "De commissie, het hoogste orgaan van de WTO, bestaat uit zeven rechters en is essentieel voor de goede werking van de WTO. Dat bewijst dit dossier," legt Van Brempt uit. 

 "De Verenigde Staten blokkeren de benoeming van nieuwe rechters bij de beroepscommissie al jaren. Van de zeven rechters blijven er daardoor slechts vier over. Later dit jaar moeten opnieuw twee rechters aftreden. Als de VS de benoeming van rechters blijven blokkeren, komt het aantal rechters van de beroepscommissie onder het minimumaantal van drie en zal de beroepscommissie niet meer kunnen functioneren in de toekomst." De commissie Internationale Handel van het Europees Parlement herhaalt haar oproep om de blokkering van de rechters bij de beroepscommissie te stoppen.

De handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie staan volgens Van Brempt op een kruispunt. "Europa herhaalt de bereidheid om in gesprek te gaan. De deur staat open. Wij hopen dat Trump ze niet zomaar dichtknalt."

Foto: Reporters / Everett