Geen akkoord met Mercosur zonder harde garanties rond klimaat

Overleeft het vrijhandelsakkoord met de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) de Green New Deal die vorige week door de Europese Commissie werd gelanceerd? Daarover debatteerde het Europees Parlement vandaag tijdens haar plenaire zitting in Straatsburg. “Zonder harde garanties rond klimaat komt het vrijhandelsakkoord met Mercosur er niet,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt.

Met de Green New Deal maakt Europa zich klaar voor een nieuw tijdperk. “We tonen leiderschap op vlak van de strijd tegen klimaatverandering,” zegt Van Brempt. “Dat is goed. Maar dat betekent ook dat ons internationaal handelsbeleid moet veranderen.” Het eerste vrijhandelsakkoord dat nu op tafel ligt, is het vrijhandelsakkoord dat werd onderhandeld met de Mercosur-landen. “De deal die nu op tafel ligt, voldoet niet aan onze voorwaarden rond duurzaamheid en sociaal beleid,” zegt Van Brempt. “Als er niets verandert, zal het Europees Parlement geen meerderheid vinden om dat vrijhandelsakkoord goed te keuren.”

Volgens Van Brempt is vooral de houding rond klimaat en de Amazone van de Mercosur-landen, en dan in het bijzonder Brazilië, een probleem. “Braziliaans president Jair Bolsonaro verklaarde recent nog dat hij geen deel van het Amazonewoud zal sparen, als het toch kan worden geëxploiteerd,” zegt Van Brempt. “Brazilië lag trouwens mee aan de basis van het mislukken van de COP25 in Madrid. Als de Mercosur-landen onze handelspartner willen worden, dan zullen ze ook een partner in de strijd tegen klimaatverandering moeten zijn.”

“Internationale handel mag niet louter een optelsom van economische belangen van grote bedrijven zijn,” zegt Van Brempt. “Een internationaal handelsbeleid dat zich daartoe beperkt, kent te veel verliezers. Zowel in Europa, als in de landen waarmee we handel drijven.” Van Brempt verwijst ondermeer naar de inspanningen die Europese bedrijven leveren. “Europa vraagt met de Green New Deal grote inspanningen van onze bedrijven en onze landbouwers. Als zij die inspanningen leveren, moeten we hen ook op het internationale niveau beschermen.”

Daarvoor wil Van Brempt dat de Europese Commissie werk maakt van pre-ratificatie-voorwaarden. “Dat betekent dat we aan onze handelspartners vragen om bepaalde wetgeving en delen van het beleid aan te passen, alvorens we overgaan tot de ratificatie van het vrijhandelsakkoord. Europa mag van haar handelspartners verwachten dat ze werk maakt van de internationale afspraken rond klimaat en mensenrechten.”

Tijdens het debat verwees Europees Commissaris voor internationale handel Phil Hogan naar de aanwezigheid van een hoofdstuk rond ‘handel en duurzame ontwikkeling’ in het vrijhandelsakkoord met Mercosur. Volgens Hogan is dat voldoende om de gemaakte afspraken rond klimaat af te dwingen. “Dat klopt niet,” zegt Van Brempt, “Er bestaat inderdaad een hoofdstuk rond handel en duurzame ontwikkeling dat afspraken oplijst rond klimaat. Maar er staan geen sancties op het niet naleven ervan. Mooie woorden, maar zonder sancties blijven die afspraken dode letter.”

“Het wordt uitkijken naar welke stappen de Europese Commissie nu zal zetten,” zegt Van Brempt. “Maar één ding is duidelijk: Europa moet haar internationaal handelsbeleid gebruiken om ook rond de strijd tegen klimaatverandering en het naleven van de mensenrechten en de rechten van arbeiders in de landen waarmee ze handel drijft een positieve invloed uit te oefenen.”