Europese sancties tegen China zijn slechts eerste stap

Vandaag bereikten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken een akkoord over bijkomende sancties tegen China omwille van de grove schending van mensenrechten gericht tegen de Oeigoerse minderheid in de provincie Xinjiang. "Geen seconde te vroeg," reageert Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. "Maar dit is slechts een eerste stap. Europa moet nu dringend werk maken van een Europese ban voor producten uit dwangarbeid en een sterke zorgplichtwet die bedrijven aanspoort om hun aanvoerketens strenger en beter te controleren."

De sancties van de Europese Unie zijn gericht tegen vier Chinese functionarissen die betrokken zijn bij het runnen van interneringskampen voor honderdduizenden Oeigoeren in de regio Xinjiang. "Dit is een duidelijk signaal," zegt Van Brempt. "Europa zal niet zomaar toekijken terwijl China mensenrechten met de voeten treedt."

Al is dit volgens Van Brempt slechts een eerste stap. "Europa moet een lijn trekken en duidelijk aangeven: tot hier en niet verder," zegt Van Brempt. "We moeten nu dringend werk maken van een Europese ban voor producten uit dwangarbeid en een sterke zorgplichtwet die bedrijven aanspoort om hun aanvoerketens strenger en beter te controleren. Beide voorstellen zijn cruciaal om het investeringsakkoord tussen de Europese Unie en China te kunnen evalueren en om onze toekomstige relatie vorm te geven."

De reactie op de Europese sancties liet niet lang op zich wachten. Amper enkele uren na het akkoord over de Europese sancties plaatste China negen leden van het Europees Parlement en nationale parlementen op de zwarte lijst en kondigde het bijkomende sancties aan tegen organisaties en commissies van het Europees Parlement die actief opkomen voor de rechten van de Oeigoeren of de democratische rechten van de mensen in Hong Kong verdedigen. "Compleet onaanvaardbaar," zegt Van Brempt. "Onze volledige steun voor alle parlementsleden, commissies en organisaties die onterecht worden geviseerd omwille van hun strijd voor mensenrechten en democratie." 

"De Chinese overheid moet stoppen met deze onaanvaardbare vergelding," zegt Van Brempt. "Het moet duidelijk zijn dat er op deze manier niet kan worden gesproken over het investeringsakkoord tussen de Europese Unie en China."