Europa moet haar handelsbeleid grondig hervormen

Deze ochtend discussieerde het Europees Parlement over de herziening van het Europees handelsbeleid. "Handel kan een belangrijke rol spelen bij het economisch herstel," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt, "maar om de uitdagingen van vandaag en die van de toekomst aan te pakken, moet dat handelsbeleid fundamenteel worden hervormd." 

De herziening van het Europese handelsbeleid komt er op een moeilijk moment. De COVID-19 pandemie zal leiden tot de meest ernstige economische en sociale crisis van deze generatie. "Deze mondiale gezondheidscrisis heeft duidelijk gemaakt wat we eigenlijk al wisten," zegt Van Brempt. "We moeten onze wereldwijde overconsumptie, complexe waardeketens en ook onze relatie met de natuur veranderen als we pandemieën als deze in de toekomst willen voorkomen."

Volgens Van Brempt mag ook de rol en de impact van ons internationaal handelsbeleid niet worden onderschat. "Handel kan een cruciale rol gaan spelen in het economische herstel, maar enkel als we die manier waarop we handel drijven radicaal durven veranderen." 

In een rapport dat deze week in het Europees Parlement werd besproken geeft de commissie Internationale Handel haar kernpunten voor die herziening van het Europese handelsbeleid mee aan de Europese Commissie. "Een grondige en toekomstgerichte hervorming is vandaag broodnodig. En de prioriteiten voor onze fractie zijn duidelijk," zegt Van Brempt, die voor de sociaaldemocratische fractie het werk rond internationale handel coördineert. 

Vooreerst willen de sociaaldemocraten dat het binnenlands beleid van de Europese Unie, met name de ambitie rond de Europese Green Deal en de weg richting een klimaatneutraal Europa in 2050, ook weerspiegeld worden in het handelsbeleid. "We moeten consequent en ambitieus zijn," zegt Van Brempt. "De Green Deal moet worden geïntegreerd in het handelsbeleid en in alle toekomstige handelsovereenkomsten. We kunnen niet tolereren dat we hoge ambities stellen aan onze binnenlandse producenten en bedrijven en tegelijkertijd producten importeren die op een niet-duurzame manier worden geproduceerd." 

"Bovendien moeten die milieunormen beter kunnen worden gehandhaafd," zegt Van Brempt. "Daarom willen we de afdwingbaarheid van afspraken rond milieu, maar ook rond arbeidsvoorwaarden en mensenrechten versterken in het kader van onze handelsovereenkomsten." Hoe die regels beter kunnen worden opgevolgd, onder meer met sancties voor landen en regio's die ze niet naleven, moet verder worden onderzocht door de Europese Commissie. 

Tijdens het debat sprak Van Brempt ook over de toekomstige handelsrelaties met strategische partners. "Internationale samenwerking en strategische partnerschappen zijn voor de Europese Unie enorm belangrijk," zegt Van Brempt. "Als we écht willen investeren in een andere richting voor internationale handel, moeten we onze samenwerking met de Verenigde Staten opnieuw versterken. Een wissel van de wacht in het Witte Huis biedt het nodige perspectief om dat te doen." 

Volgens Van Brempt moet Europa ook haar beleid t.a.v. China fundamenteel herbekijken. "Uiteraard zijn we voorstander van de intensieve gesprekken over de nieuwe investeringsovereenkomst met China, maar er zijn ook een paar duidelijke rode lijnen," zegt Van Brempt. "Het naleven van de mensenrechten is voor ons cruciaal. Producten die worden geproduceerd met dwangarbeid zijn niet welkom op de Europese markt."

Het is nu aan de Europese Commissie op aan de slag te gaan met de herziening van het Europese handelsbeleid. "Ik hoop alvast dat de Commissie van deze opportuniteit gebruik maakt om het handelsbeleid fundamenteel te hervormen en werk te maken van een fair, sociaal en duurzaam handelsbeleid dat klaar is voor de toekomst."