Europa moet blijven werken aan oplossing bij beroepscommissie van de WTO

Zal president Trump over twee weken de beroepscommissie, het hoogste orgaan van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), lamleggen? Daarover discussieert het Europees Parlement deze week tijdens haar plenaire zitting in Straatsburg. Later deze week stemt het Europees Parlement over een resolutie die haar handelspartners oproept om de benoeming van rechters bij de beroepscommissie van de WTO te deblokkeren. 

Wat is er aan de hand? De beroepscommissie is het orgaan dat zich uitspreekt over handelsgeschillen tussen verschillende leden van de WTO. Denk maar aan de recente berichten over sancties omwille van 'onrechtmatige staatssteun' aan Airbus en Boeing of de dumping van Chinees staal op de Europese en Amerikaanse markt. 

Normaal gezien bestaat de 'Appellate Body' uit zeven leden. Maar doordat de Verenigde Staten al geruime tijd de benoeming van nieuwe leden blokkeren, blijven er vandaag slechts drie leden over. Op 10 december 2019 lopen de mandaten van twee van de resterende leden af, waardoor de beroepscommissie zich niet langer kan uitspreken over de voorliggende handelsgeschillen. De regels schrijven immers voor dat het Appellate body uit minimaal drie leden moet bestaan. 

In een resolutie, die op maandagavond unaniem werd goedgekeurd door de commissie Internationale Handel, uit het Europees Parlement haar bezorgdheid over de blokkering van de benoeming van nieuwe leden van de Appellate Body en roept ze de Europese Commissie op om het overleg met de verschillende leden van de WTO verder te zetten, in de hoop het conflict bij de WTO Appellate Body alsnog te deblokkeren. 

Daarnaast herhaalt het Europees Parlement haar steun voor het interne WTO-proces onder leiding van de Nieuw-Zeelandse Ambassadeur Walker om een gezamenlijke basis te vinden voor de toekomstige werking van zowel de WTO, als de beroepscommissie. De Europese Unie, zo besluit het Parlement, is en blijft een grote voorstander van het multilateralisme met de WTO als hoeksteen. 

Op donderdag wordt over de resolutie gestemd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.