Levens redden met auto’s die zelf het noodnummer bellen

Het Europees parlement heeft zopas het eCall-systeem goedgekeurd. Dat zal er vanaf 2018 voor zorgen dat auto’s bij een ongeval automatisch naar het Europese noodnummer 112 bellen. Daarmee kunnen we jaarlijks 2500 levens redden.

Bij een ernstig auto-ongeval zal je auto in de nabije toekomst zelf naar de hulpcentrale bellen en de plek van het ongeval doorseinen via het Europese noodnummer 112. Een nieuwe Europese wetgeving die dat voor alle autoconstructeurs verplicht maakt, werd zopas in het Europees parlement gestemd. De Europese richtlijn verduidelijkt aan welke voorwaarden dit eCall systeem moet voldoen. Vanaf maart 2018 moet het in alle nieuwe automodellen geïnstalleerd zijn. Private firma’s bieden al soortgelijke systemen aan, maar slechts 0,7 procent van alle voertuigen zijn er mee uitgerust, ze werken niet in heel Europa en er stellen zich bovendien taalproblemen als je een grens binnen de Unie oversteekt. Daarom willen we een gestandaardiseerd systeem dat overal werkt.

Het verplichte eCall-systeem moet er voor zorgen dat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn. Daarmee kunnen jaarlijks naar schatting zo’n 2500 levens gered worden en de ernst van ongevallen zal in tienduizenden gevallen beperkt worden omdat de hulpdiensten sneller ter plaatsen zijn.

eCall riep heel wat vragen op over de privacy van bestuurders. De nieuwe richtlijn bepaalt dat er geen constante monitoring kan zijn van het voertuig. De noodzakelijke informatie wordt enkel doorgestuurd op het ogenblik van het ongeval. Dan wordt een standaard-set gegevens verzonden, aangepast aan de lidstaat waar het ongeval plaats vindt. eCall maakt daarop een audioverbinding met de wagen om te verhinderen dat hulpdiensten uitrukken voor onbeduidende accidenten.

Lidstaten moeten er voor zorgen dat hun hulpdiensten tegen oktober 2017 de Europese noodoproepen ook kunnen ontvangen.

Het systeem zal uiteraard de kost van een wagen doen toenemen, maar die kost is zeer beperkt. Het gaat om enkele tientallen euro’s. Die prijs zal wellicht dalen als gevolg van het massale gebruik van de toestelletjes. Het eCall-systeem zal geleidelijk ingevoerd worden bij nieuwe wagens en moet in 2018 volledig operationeel zijn. Het wordt verplicht in passagiersvoertuigen en lichte commerciële voertuigen. Tegen 2021 moet beslist worden of het systeem uitgebreid wordt naar andere types voertuigen zoals moto’s, zware vrachtwagens, bussen en tractoren. 

E-Call is een onderdeel van het Europees streven naar een eengemaakte transportzone, waarin ook slimme transporttechnologieën een rol zullen spelen. Het ingebouwde telematica-systeem dat eCall mogelijk maakt, kan de basis vormen voor andere diensten waarmee de EU niet enkel de veiligheid van de mobiliteit wil verbeteren, maar Europa ook minder afhankelijk wil maken van de import van fossiele brandstoffen en het verkeer vlotter wil managen. Slimme transportsystemen kunnen automatisch parkeerplaatsen zoeken, informatie doorseinen over verbindingen met andere transportmiddelen of gebruikt worden in zelfrijdende wagens.