Grote meerderheid Europees parlement voor erkenning Palestijnse staat

Het Europees parlement heeft het licht op groen gezet voor de erkenning van een Palestijnse staat. In een niet bindende resolutie van de grootste Europese partijen zegt het parlement ‘in principe de erkenning’ van een Palestijnse staat te steunen en te opteren voor een twee-statenoplossing.

Daarmee schaart ook het Europees parlement zich achter een groeiende Europese coalitie die de erkenning van Palestina als een staat officieel steunt. De resolutie werd gezamenlijk ingediend door de Europese sociaal-democraten, de Europese volkspartij, de liberalen en groenen en het linkse GUE. Samen beschikken ze over 488 van de 751 stemmen. Het is een erg moeilijke compromisoefening geworden, omdat iedereen erkende dat een Europees standpunt evenwichtig moest zijn voor beide partijen. Niemand heeft er immers belang bij dat er olie op het vuur wordt gegooid.

De afgelopen dagen werden de Europese parlementsleden dan ook bestookt met lobbyisten die de resolutie wilden verhinderen of er net wilden doordrukken. Rechtse Israëlische groepen lieten verstaan dat een Europese resolutie de spanningen enkel zouden doen toenemen, terwijl aan de andere kant een coalitie van meer dan 800 voormalige Israëlische functionarissen, kunstenaars, advocaten, wetenschappers en zakenlui van mening waren dat een Europese resolutie precies het vredesproces zou bevorderen. 

Feit is dat decennia van onderhandelingen er niet in geslaagd zijn het conflict op te lossen. Nu nog langer wachten om Palestina te erkennen, zal er niet voor zorgen dat het conflict plots uitgeklaard wordt. Omdat wereldwijd steeds meer landen Palestina erkennen, zou een weigering om dat op Europees vlak te doen, niet geïnterpreteerd worden als een ‘neutrale positie’ van Europa, maar als een verwerping van de Palestijnse staat. Bovendien wachten in Europa verschillende lidstaten, waaronder België, op een Europees signaal, alvorens zelf te beslissen om tot een officiële erkenning over te gaan. Dat is voorlopig enkel in Zweden gebeurd. Maar ook de parlementen van Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Portugal en Spanje hebben gelijkaardige niet-bindende resoluties gestemd die een erkenning bepleiten. Ook Federica Mogherini, de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid heeft te kennen gegeven dat de EU voorstander is van een tweestatenoplossing voor Israël en de Palestijnse gebieden en dat ze dit graag voor het einde van haar mandaat gerealiseerd wil zien.