​Europese sociaal-democraten en christen-democraten verdeeld over prioriteiten Commissie

Terwijl de Europese christen-democraten de prioriteiten van de Commissie Juncker voor 2015 kritiekloos toejuichen, maakten de Europese sociaal-democraten in het Europees parlement vandaag behoorlijk wat voorbehoud. De prioriteiten spitsen zich vooral toe op de economie en verwaarlozen het sociale en ecologische luik van het Europese beleid.

Volgens een tien pagina lange ontwerpresolutie van de Europese sociaal-democraten (S&D) leggen de prioriteiten van de Europese Commissie onvoldoende de basis voor een nieuw Europees model waarin economische, sociale en ecologische vooruitgang op gelijke basis behandeld worden en elkaar versterken. Vooral het sociale en ecologische luik van het Werkprogramma van de Commissie voor 2015 is ondermaats. 

Nagenoeg alle Europese partijen hebben resoluties opgesteld als antwoord op de prioriteitennota van de Commissie, het zogenaamde Werkprogramma van de Commissie voor 2015. In dat Werkprogramma geeft de Commissie ondermeer te kennen een aantal wetgevende voorstellen te willen amenderen of schrappen. Vooral het voornemen om twee wetgevende procedures over luchtkwaliteit en afval (circulaire economie) te schrappen, heeft kwaad bloed gezet in het parlement. “In de Europese steden gaan burgers gebukt onder de belabberde luchtkwaliteit én jaarlijks sterven er maar liefst 400.000 Europeanen aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Wij begrijpen niet dat de Commissie dat wetgevend werk overbodig vindt.

Dat bleek vandaag ook uit de stemmingen over het Werkprogramma in het Europees parlement. De paragrafen in de resoluties van zowel de sociaal-democraten, de groenen als de liberalen die oproepen om het wetgevend werk over luchtkwaliteit én circulaire economie niet terug te trekken, haalden een meerderheid. Hoewel het parlement er niet in slaagde een gemeenschappelijk standpunt te formuleren over het Werkprogramma van de Commissie, ziet een meerderheid in het parlement de schrapping van die twee belangrijke dossiers helemaal niet zitten. De Commissie hoeft daar helaas geen rekening mee te houden, maar het zou erg onverstandig zijn als ze dat niet doet.

In hun eigen resolutie hebben de sociaal-democraten ook behoorlijk wat kritiek op het zwakke sociale luik van het Werkprogramma. De belangrijkste ambitie van de nieuwe Commissie moet de versteviging van het Europese sociale model zijn, wat de basis vormt van onze Europese identiteit en waarin Europa altijd wereldleider is geweest. Dat model moeten we sterker én duurzamer maken. Maar daar wordt helaas in het Werkprogramma van de Commissie nauwelijks aandacht aan besteed. Een van de belangrijkste prioriteiten zou de dringende aanpak van de groeiende ongelijkheid in de Unie moeten zijn. Ook de strijd tegen sociale dumping moet een prioriteit worden.

De sociaal-democraten vinden dat ook de sociale bescherming van burgers moet verstevigd worden. Sociale bescherming is een schokdemper voor de mensen die het hardst getroffen worden door de crisis. Nieuw wetgevend werk zou ook moeten onderworpen worden aan een assessment van hun sociale impact. 

In het parlement kregen zowel de passage uit de sociaal-democratische resolutie over de strijd tegen belastingfraude als de passage die de terugtrekking van de richtlijn over zwangerschapsverlof verwerpt, een meerderheid van de stemmen achter zich.