Commissievoorstellen over tax rulings zijn onvoldoende

Als antwoord op de onthullingen over bedrijven die massaal belastingen ontwijken door gebruik te maken van tax rulings in de lidstaten, heeft de Europese Commissie zopas een reeks maatregelen bekend gemaakt. De Commissie wil dat de belastingdiensten van de lidstaten beter geïnformeerd zijn over de rulings in andere lidstaten. Ze moeten nu elke drie maanden elkaar op de hoogte brengen van belastingafspraken die met bedrijven werden gemaakt. Lidstaten kunnen daarop ook extra informatie vragen over de rulings in andere lidstaten. 

Transparantie is een goede zaak, maar het is slechts een voorwaarde om ons einddoel te bereiken. Het moet de bedoeling zijn om datgene wat moreel verwerpelijk, maar tot op heden legaal is, illegaal te maken. Dat gebeurt voorlopig niet in de voorstellen van de Commissie. Tax rulings blijven helaas een legaal instrument.

De transparantie die de Commissie voorstelt heeft enkel betrekking op de belastingsdiensten, maar niet op het parlement of het brede publiek. Het parlement kan dus niet weten welke afspraken er gemaakt worden tussen de fiscus en multinationals, wat betekent dat er geen democratische controle mogelijk is. De Commissie geeft wel aan dat ze wil onderzoeken of een bredere transparantie mogelijk is.

Verder wil ik dat er een helder sanctioneringssysteem wordt uitgewerkt. In het voorstel kan de Commissie een ingebrekestellingsprocedure in gang zetten tegen een lidstaat, maar wat de gevolgen daarvan zijn, is niet duidelijk. Een duidelijk en streng sanctioneringsmechanisme moet er dus zeker komen.

Het is duidelijk dat de voorstellen van de Commissie slechts een prille eerste stap kunnen zijn. Er moet nog veel gebeuren, ondermeer een land-per-land rapportering waarbij multinationals moeten rapporteren per land waarin ze zaken doen en belastingen betalen. Ook moet er gewerkt worden aan een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in Europa.