Oproep aan Vlaams milieuminister: 'Verhinder vertrek gifschip uit Antwerpse haven'

Ik roep de Vlaamse regering op om het schip Global Spirit, dat in de Antwerpse haven aangemeerd ligt, dringend aan de ketting te leggen. Het schip zal immers in India afgebroken worden, wat indruist tegen de Europese regelgeving die verbiedt dat dergelijke gifschepen geëxporteerd worden naar landen die noch over de middelen, noch over de technologie beschikken om dergelijk scheepsafval te verwerken.

De Europese Waste Shipment Regulation verbiedt de export van alle gevaarlijke afval, waaronder ook scheepswrakken, naar ontwikkelingslanden. Daarmee wil de Unie een eind maken aan de praktijk van heel wat Westerse bedrijven om hun gevaarlijk en giftig afval te dumpen in ontwikkelingslanden. De Europese regelgeving is ook van toepassing op de Global Spirit, een schip dat aangemeerd ligt in Antwerpen en eerst Europese tweedehandswagens naar Afrika zal vervoeren, alvorens koers te zetten naar het Alang scheepskerkhof in India. Het schip arriveerde maandag en ligt nu op Linkeroever aan de Seaportterminal (kaainummers 1225-1227 )van het Vrasenedok. Er moet snel ingegrepen worden, want van zodra het schip geladen is, vertrekt het. De scheepskerkhoven in India, Bangladesh of Pakistan hebben een kwalijke reputatie. De eigenaars kunnen slechts grote winsten maken door een totaal gebrek aan werknemersrechten en milieunormen in die landen en door de extreem lage lonen die ze betalen aan hun arbeiders. Die werken in mensonwaardige omstandigheden, met alle gevolgen vandien. Vorig jaar nog overleden zes arbeiders door een gebrek aan veiligheidsmaatregelen in het bewuste scheepskerkhof. Bovendien worden de arbeiders dagelijks blootgesteld aan allerlei toxische producten en materialen, zoals asbest, olie en andere giftige stoffen die nog in de schepen aanwezig zijn. Dergelijke schepen moeten in de juiste omstandigheden op een voor het milieu verantwoorde manier ontmanteld worden, en niet gedumpt worden op de kusten van Azië. Het is nu aan de Vlaamse regering om de nodige stappen te zetten om te verhinderen dat het schip vertrekt richting India.