Nieuwe windmolens in Antwerpse haven

 In de Waaslandhaven komt een windturbinepark voor maximaal 55 windmolens. Het park zal daarmee het grootste windproject op land in België zijn. De eerste windmolen zou er al in 2012 moeten staan. De turbines zullen instaan voor een productie van zo'n 400 gigawattuur per jaar. Dit betekent bijna een verdubbeling van de Vlaamse windenergieproductie, waardoor honderd- tot honderdtwintigduizend gezinnen van energie zullen worden voorzien.

Het inplanten van windturbines is een zeer goede beslissing. Als Vlaams minister heb ik investeringen in duurzame en hernieuwbare energie altijd gestimuleerd en dat blijf ik ook in Europa doen. Ik juich het dan ook toe dat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerschelde-oever in hun actieplan stellen dat ze de mogelijkheden van de Linkerschelde-oever maximaal willen benutten.