Haven van Antwerpen boekt recordomzet

Inzetten op innovatie, duurzaamheid en sociaal overleg loont

De haven van Antwerpen blijft een sterke speler in de Europese Unie en de rest van de wereld. Dat blijkt uit het jaarverslag dat het Antwerpse Havenbedrijf begin april voorstelde.  In 2013 werd bijna 191 miljoen ton vracht omgezet. Dat komt overeen met een groei van 3.6% ten opzichte van het voorgaande jaar, waarmee de Antwerpse haven het beter doet dan haar grootste concurrent Rotterdam.

Met een groeipercentage van 3.6% boekt de Antwerpse haven een recordomzet. Het levende bewijs dat een sterke visie op innovatie en duurzaamheid, samen met het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers, haar vruchten afwerpt. Nochtans heeft de Europese Commissie laten weten zich te willen inmengen met de organisatie van havenarbeid in België. Dat is onbegrijpelijk. De organisatie van de havenarbeid en het statuut van havenarbeiders is in eerste instantie het resultaat van sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers. De modernisering ervan moet dat dus ook zijn.  Dat is geen onmogelijke opdracht, het eerste deelakkoord daaromtrent werd reeds begin april gesloten.

Dat de haven van Antwerpen kan uitpakken met mooie cijfers en zich verder in de markt kan zetten als een sterke speler is de verdienste van zowel het Antwerpse havenbedrijf, de bedrijven, als van de havenarbeiders zelf. Nu raken aan het havenarbeidersstatuut en de bescherming van havenarbeiders in ons land afbouwen, zou noch de samenwerking tussen de verschillende partners, noch de haven van Antwerpen ten goede komen.