Geen steenkoolcentrale in Antwerpse haven

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft donderdag beslist om geen milieuvergunning te verlenen aan de firma E.ON voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven.

"De bouw van die centrale was een grote bedreiging geweest voor de realisatie van de algemene milieudoelstellingen van de stad", klinkt het op het kabinet van sp.a-schepen van Milieu Guy Lauwers. "Als stad vinden we het dan ook vanzelfsprekend leuk dat de provincie ons negatief advies heeft opgevolgd."

"Deze steenkoolcentrale zou jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2 uitstoten of een equivalent van 3 miljoen auto's", argumenteert gedeputeerde voor Leefmilieu Rik Röttger (sp.a).
De Duitse energiereus E.ON wil een hoogtechnologische steenkoolcentrale bouwen met een bruto elektrisch vermogen van 1100 megawatt. Dat komt overeen met ongeveer acht procent van de elektriciteitsbehoefte van België. Om dit te realiseren heeft E.ON verschillende vergunningen nodig. In juni leverde de federale overheid reeds een productievergunning af. Voor de bouwvergunning loopt er momenteel een procedure bij de Vlaamse Overheid. Voor de milieuvergunning van klasse 1 is de Antwerpse deputatie bevoegd.

Op 11 mei diende E.ON bij het provinciebestuur de aanvraag voor een milieuvergunning in. Het openbaar onderzoek van de stad Antwerpen leverde 474 schriftelijke bezwaren op, waarvan zeven petitielijsten. Na verschillende ongunstige adviezen van de stad, de Vlaamse Milieumaatschappij en de afdeling milieuvergunningen van het Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie, besloot de deputatie om de milieuvergunning te weigeren.

"Die steenkoolcentrale zou een te grote invloed hebben op het milieu en is daarom niet toelaatbaar. Alhoewel E.ON een hoogwaardig technologische steenkoolcentrale wil bouwen die milieuvriendelijker is dan de huidige steenkoolcentrales, blijven er alternatieve energiebronnen mogelijk die het milieu en onze toekomst veel minder belasten", besluit Röttger.