Europarlementsleden bezoeken energieprojecten haven Antwerpen

Vandaag organiseerden het Antwerps havenbedrijf en het Informatiebureau België van het Europees parlement een bezoek aan de haven voor leden van het Europees parlement en hun medewerkers.

Dat gebeurde op mijn voorstel omdat ik als bestuurder in het havenbedrijf heb kunnen vaststellen dat er de afgelopen jaren een belangrijke omslag bezig is in de manier waarop met energie wordt omgegaan. Er wordt ingezet, samen met de bedrijven in de haven, op energie-efficiëntie en op het ontwikkelen van hernieuwbare energie (wind, zon, biomassa). Tegelijk wordt er in het Europees parlement permanent gediscussieerd over het energiebeleid van de toekomst, gericht op 2050. Het leek me zinvol om mijn collega's in het parlement de gelegenheid te geven om een aantal geschikte voorbeelden te komen bekijken in de Antwerpse haven. Ik houd er immers aan om zo vaak mogelijk de Brusselse kantoren te verlaten om op het terrein initiatieven te gaan bekijken, vragen te stellen en me te laten informeren over wat Europa beter kan doen om innovatief beleid mogelijk te maken.

De talrijk opgekomen parlementsleden waren erg enthousiast over de informatie die ze van het havenbedrijf kregen en namen ongetwijfeld nieuwe inspiratie mee naar huis. Ondermeer over de problematiek van windmolens versus luchtvaart, over de omschakeling van zware diesel naar gas voor scheepsmotoren, over duurzaamheidscriteria voor biomassa en de voor en tegens van de opslag van CO2 onder de grond zal niet alleen in Antwerpen, maar ook in het Europees parlement het laatste woord niet gezegd zijn.

De haven neemt tal van zinvolle initiatieven om het energiebeleid van de toekomst voor te bereiden en investeert daar stevig in. Voorbeelden daarvan vind je op hun website.

De regionale televisie ATV maakte een verslagje

(fotorechten: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)