Duurzaamheid voor meer concurrentiële haven

De haven van Antwerpen heeft begin februari haar eerste duurzaamheidsverslag voorgesteld. Dit verslag toont aan dat men beseft dat de voordelen van duurzaamheid niet beperkt blijven tot een groen verhaal. Zowel de publieke actoren, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever, als de private koepelorganisatie Alfaport Antwerpen, zijn nu overtuigd dat er ook een competitieve dimensie is aan duurzaamheid. Bij de onderhandelingen van het bestuursakkoord 2000-2006 voor Antwerpen stelde huidig onderwijsschepen Robert Voorhamme reeds voor een passage over duurzaamheid in de haven toe te voegen. Nauwelijks in te beelden dat dit toen aanvankelijk werd weggehoond…

Nu zijn de betrokkenen wél overtuigd en het is precies die overtuiging die de rechtstreekse aanleiding was tot het eerste duurzaamheidsverslag over de haven. Daarin leggen de Antwerpse havenbedrijven vast hoe ze people, planet en profit verzoenen met hun dagelijks ondernemen. Door de nadruk te verschuiven van economische ontwikkeling naar meer maatschappelijke thema’s, geeft de Antwerpse haven duidelijk aan dat we het antwoord op de crisis niet moeten blijven zoeken in economische sferen.

Het duurzaamheidsrapport kadert namelijk in een Totaalplan dat in 2010 is opgestart als antwoord op de crisis. In uitvoering van dit plan werd beslist werk te maken van een gezamenlijke visie over duurzaamheid. Het gaat om een onvoltooid proces van lange duur, maar de trend is alvast gezet. Hopelijk laten andere bedrijven in Antwerpen zich inspireren en wordt duurzaamheid volledig geïntegreerd in de beleidsplannen. Niet als puntje in de marge, maar als middel voor een sterkere en efficiënte wijze van ondernemen.