Commissie organiseert sociale onrust in onze havens

De Europese Commissie geeft België tot 23 oktober de tijd om de zogenaamde wet major, die in ons land de havenarbeid regelt, aan te passen. Daarmee organiseert de Commissie sociale onrust in de haven. 

De Commissie heeft immers zelf in haar voorstel voor een nieuwe havenverordening voorgesteld om de afspraken over havenarbeid te maken via sociaal overleg. Dat deed ze omdat eerdere pogingen om de havenarbeid te regelen telkens mislukten en uitmondden in sociale onrust. In plaats van nog maar eens sociale onrust aan te stoken, zou de commissie wat meer geduld moeten hebben en de onderhandelingen tussen de sociale partners moeten afwachten alvorens verdere stappen te zetten.

Ook vice-premier Peeters moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Peeters had eerder verklaard dat hij er goede moed in had dat Europa zijn bezwaren tegen de wet major zou inslikken. Peeters zou nu dringend bemiddeling moeten vragen door Europees commissaris Marianne Thyssen, die weliswaar geen directe bevoegdheid heeft over dit dossier, maar wel instaat voor sociale zaken en in die hoedanigheid het sociaal overleg kan verdedigen bij de Commissie.