Commissie moet resultaat sociaal overleg rond wet Major nu honoreren

Een overweldigende meerderheid (85 procent) van de havenarbeiders uit de verschillende zeehavens hebben positief gestemd op het referendum over de hervorming van de wet Major en het akkoord dat minister Peeters daarrond bereikt heeft met werkgevers en werknemers. Belgie werd immers in 2014 door de Europese Commissie in gebreke gesteld. 

Het gunstige resultaat van het referendum bewijst dat kracht en het belang van het sociaal overleg. Wij hebben er al langer op aangedrongen om dat sociaal overleg zijn werk te laten doen en de havenarbeiders niet voor voldongen feiten te plaatsen. De Commissie moet nu de overeenkomst tussen werkgevers en werknemers honoreren en het bereikte compromis aanvaarden.