Biomassacentrale op komst in haven van Antwerpen

 

In de haven van Antwerpen werd deze week weer een stap gezet in de richting van een duurzame energiebevoorrading van de industrie. Deze keer gaat het over de bouw van een energiecentrale op basis van biomassa.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (www.havenvanantwerpen.be) en de internationale chemiegroep Solvay (www.solvay.com) tekenden een intentieverklaring (hier te lezen) om de haalbaarheid van een elektriciteitscentrale op biomassa te onderzoeken. Er wordt gemikt op een centrale met een capaciteit van 200 tot 400 MW, zodat ze een deel van de industrie in de haven van groene stroom en van stoom kan voorzien, met als hoofdklant Solvay zelf dat een terrein ter beschikking stelt

In het kader van de Europese 20-20-20 strategie werden de lidstaten een aantal doelstellingen opgelegd. Ze moeten tegen 2020 namelijk 20% minder energie verbruiken, 20% minder CO2 uitstoten en een aandeel van 20% hernieuwbare energie halen in de totale energievoorziening. Wat dat laatste betreft moet België uiteraard ook een bijdrage leveren, namelijk 13% van onze energieproductie zal hernieuwbaar moeten zijn (wind, zon, waterkracht, aardwarmte, biomassa...).

Energie uit biomassa zal in de toekomst nog een veel grotere rol gaan spelen wil een land als België haar doelstelling halen op het gebied van hernieuwbare energie. In ideale omstandigheden kan energieproductie uit biomassa CO2 neutraal gebeuren, wat ons kan helpen bij het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen.

In de raad van bestuur van de Antwerpse haven hebben we met sp.a steeds gewogen op het garanderen van de strengste duurzaamheidscriteria wanneer het over biomassa ging. Zo dient er rekening gehouden te worden met de oorsprong van de biomassa (schade aan de natuur of verlies van biodiversiteit zijn uit den boze), de herkomst (niet alles mag van export komen – ook in ons land, of zelfs in de haven is veel biomassa voorhanden) en het percentage CO2 dat ermee gewonnen wordt (niet álle productie uit biomassa is even CO2 neutraal).

Toch ben ik zeer trots op het ecologisch engagement dat getoond wordt door het Havenbedrijf en haar partners. Bovendien is de haven van Antwerpen de uitgelezen locatie voor een dergelijke elektriciteitscentrale, gezien de brede waaier aan mogelijkheden voor het aanvoeren van de biomassa en de onmiddellijke nabijheid van klanten voor stroom en stoom.