België moet actie ondernemen tegen vervuilende zwaveluitstoot in de haven

Kathleen Van Brempt polste bij de Europese Commissie naar de stand van zake rond de Belgische maatregelen om de zwaveluitstoot van zeeschepen te beperken. “Ik hoop echt dat België werk maakt van deze beperking. Vooral voor havensteden zoals Antwerpen is dat belangrijk.” 
 
Het antwoord van de bevoegde commissaris was echter weinig hoopgevend. “Eigenlijk komt het erop neer dat men niet weet welke maatregelen België al genomen heeft om zwaveluitstoot te beperken”, zegt ze in Gazet van Antwerpen van 20 juli 2010. “Nochtans is het sinds dit jaar verplicht om dergelijke controles uit te voeren. Ik vind het daarom heel belangrijk dat België snel duidelijkheid schept en vooral ook die controles uitvoert.”
 
Zeeschepen mogen niet langer zwaar zwavelhoudende brandstof gebruiken wanneer ze havens aandoen of langs de kust varen. De gassen die worden uitgestoten bij het gebruik van die brandstof zijn bijzonder schadelijk voor het milieu. “Daarenboven sterven zelfs 60.000 mensen jaarlijks als gevolg van deze vervuiling.”
 
Europese studies bewezen dat de uitstoot van fijn stof, dioxines en zwavel de laatste jaren is afgenomen. “Alleen bij zeeschepen is dat nog niet het geval. Dat vormt een probleem voor mensen die rondom een haven wonen. Hier in Antwerpen bijvoorbeeld. De uitstoot van schadelijke gassen ligt in onze haven vijf keer hoger dan op andere plekken. Nu worden er reeds inspanningen geleverd, ook door de havenbedrijven zelf. Maar alleen kunnen ze het niet. Het is hoog tijd om hier werk van te maken.”

De vraag kan je lezen via deze link.