Wordt dit weer een top van gemiste kansen? - persbericht

In het Europees Parlement is vanmorgen gedebatteerd over de Europese top van morgen, 17 juni. In twee resoluties laat het parlement bovendien voelen dat ze de onbeslistheid en het gebrek aan visie van de Europese leiders grondig beu zijn. Voor Kathleen Van Brempt en de fractie van socialisten en democraten is het tijd dat Europa de 'poenpakkers' aan banden legt. "Er moet weer over waarden gesproken worden." Europa moet ook beter werk maken van haar langetermijnvisie. "Of wordt dit opnieuw een top van gemiste kansen?"
 
Opvallende eensgezindheid in het Europees Parlement vandaag. Europa heeft genoeg geaarzeld, vinden de parlementsleden. Ook voor de socialisten en democraten heeft het lang genoeg geduurd en moeten er snel duidelijke regels komen voor de financiële markten. "De poenpakkers moeten er uit", vinden de socialisten.

Kathleen Van Brempt: "Het is duidelijk dat Europa nood heeft aan een overkoepelend economisch beleid. Dag aan dag verliezen we terrein aan speculanten die liever geld binnenhalen dan stil te staan bij de gevolgen. Dat gaat soms echt te ver. Recent was er het voorbeeld van Spanje. Eerst stonden de ratingbureaus te roepen dat het land dringend zijn begroting moest aanzuiveren. Maar toen Zapatero zijn besparingen voorstelde maakten ze zich plots zorgen over het gebrek aan investeringen en werd de rating van Spanje naar beneden gezet. Dat is echt immoreel."

De beste instantie om hier snel paal en perk aan te stellen is de Europese Commissie, vinden de socialisten. Daar moeten dringend afspraken gemaakt worden over de invoering van een bankentaks, een verbod op naked shortselling en een aanpak van de ratingbureau's. "Het is tijd dat we weer over waarden spreken", klonk het in het parlement. "Dit soort gedrag moet er echt uit."

De socialisten pleiten dan ook voor snelle actie. "De top van morgen moet hier een beslissing in nemen. De Task Force van Van Rompuy komt nu eerst met adviezen aandraven en daarna gaan we weer getouwtrek krijgen tussen Frankrijk en Duitsland. Dat moet echt ophouden. Barroso moet nu eindelijk eens tonen dat hij tanden heeft. We gunnen het Herman Van Rompuy, maar de realiteit is dat de staatsleiders op zo'n Europese top vooral bezig zijn met elkaar complimenten te geven in plaats van knopen door te hakken. Zo gaan we er echt niet geraken."

Uiteraard geldt de hoogdringendheid ook voor de Europese doelstellingen EU2020 die morgen besproken worden. "De voorstellen van de Commissie worden bijna systematisch uitgehold. De vijf doelstellingen worden bovendien steeds economischer en steeds minder sociaal, terwijl je de beide moet doen. Door het sociale af te bouwen verzwak je ook je veerkracht en dus je welvaart. Dat kunnen wij niet aanvaarden."

"De regeringsleiders die morgen samenkomen dragen een grote verantwoordelijkheid", vindt Van Brempt. "Ofwel slagen ze er in hun nationale belangen te overstijgen, ofwel wordt dit opnieuw een top van gemiste kansen en laten ze de weg opnieuw vrij voor speculanten. Met alle gevolgen van dien." Al ziet het er nu allerminst naar uit dat die kansen genomen zullen worden.