Waarom wij voor de Commissie Von der Leyen stemmen

Een sterk programma voor een Europa dat over mensen gaat

Vanochtend stelde Ursula Von der Leyen het programma van de Commissie voor, na de middag stemt de plenaire vergadering over de nieuwe Commissie.

Wij stemmen voor de Commissie van Von der Leyen omdat ze een krachtig programma voorlegt met de versterking van het Europese sociale beleid, een Green New Deal en een eerlijke transitie naar een koolstofvrije economie. Maar ook omdat Von der Leyen beseft dat Europa méér is dan een markt. Dat werd ook vandaag duidelijk tijdens haar openingstoespraak in het Europees parlement. Hoewel de uitdagingen zeer groot zijn, bespeurde je geen enkel défaitisme in haar toespraak, maar integendeel een groot voluntarisme om van Europa een regio te maken waar de Europeanen trots op kunnen zijn. Europa moet de regio zijn waar economie in balans is met sociaal beleid, zei Von der Leyen.

Von Der Leyen heeft begrepen dat Europa enkel toekomst heeft als de Unie er is voor ‘mensen’. Haar team toont eindelijk de bereidheid te bouwen aan een sociaal Europa, dat sociale rechten verankert in het hart van haar beleid, met deftige lonen, sterke sociale bescherming en dat eindelijk ook de strijd tegen sociale uitsluiting en armoede aangaat. Het was verfrissend te horen dat Europese begrotingsbesprekingen geen “boekhoudkundige oefening” mag zijn die louter nagaat of de cijfertjes kloppen, maar dat er juist geïnvesteerd moet worden in het belang van de bevolking. Het ‘austeriteitsdiscours’ lijkt onder Von Der Leyen definitief achter de rug. De toekomstige Commissievoorzitter legde vooral de nadruk op de noodzaak om te investeren, zowel in een eerlijke transitie naar een koolstofneutrale economie, in digitalisering, in cybersecurity als in duurzame oplossingen voor de migratieproblematiek. Wat dat laatste betreft, beloofde Von der Leyen duurzame en concrete oplossingen, gestoeld op onze Europese waarden waarbij mensen die in nood zijn, kunnen rekenen op de gastvrijheid van Europa

Von Der Leyens toespraak opent de deuren naar een nieuw Europees beleid dat dichter bij de Europeanen staat. De ‘proof of the pudding, is in the eating’ uiteraard, dus zullen we er nauwlettend over waken dat de beloften voor een mooie Europese toekomst zich ook vertalen in ambitieuze beleidsmaatregelen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar zoals Von der Leyen het zelf zei: We have the duty to act and the power to lead.