Vlaams nationalisten verspreiden desinformatie met xenofobe saus

Zowel N-VA als Vlaams Belang trachten de afgelopen dagen de bevolking op te jutten met verhalen als zou de Europese Unie nu massaal geld uittrekken voor landen als Marokko of Tunesië in de strijd tegen de COVID-19 pandemie, terwijl Europese lidstaten of regio’s nauwelijks op een habbekrats kunnen rekenen. 

Zo tweette N-VA parlementslid Tomas Roggeman dat er 450 miljoen Europees ‘coronageld’ (sic) naar Marokko gaat en slechts 6 miljoen naar Vlaanderen. “Per besmetting krijgt Marokko 1000 keer zoveel Europese hulp!” 

De waarheid is dat er helemaal géén 450 miljoen ‘coronageld’ naar Marokko gaat en dat ook Vlaanderen niet ‘slechts’ 6 miljoen ontvangt van de EU. Wat dat laatste bedrag betreft, gaat het om de herbestemming van bestaande middelen uit de cohesiefondsen die nu ook voor COVID-19 kunnen gebruikt worden, maar dat gaat slechts over een minieme fractie van de steunmaatregelen die de EU uitvaardigt.

Het eerste bedrag, namelijk de 450 miljoen ‘coronageld’ die naar Marokko zou gaan, is evenmin ‘coronageld’. Het gaat over een bedrag dat Marokko dit jaar krijgt in het kader van het Europese nabuurschapsbeleid.

Wat N-VA, maar ook Vlaams Belang nu doen, is bewust en kwaadwillig desinformatie verspreiden en daar een xenofobe saus over gieten, met de bedoeling misbruik te maken van een pandemie om de bevolking op te jutten tegen de Europese Unie.

Waar gaat het dan wél over? Sinds 2003 heeft de Europese Unie een Europees Nabuurschapsbeleid ontwikkeld met 16 nabijgelegen landen in het oosten en het zuiden van de Unie. Bedoeling was om deze buurlanden bij te staan om zo de stabiliteit en de veiligheid in de regio te kunnen verzekeren. 

Het nabuurschapsbeleid wordt gefinancierd met een apart budget, het zogenaamde Europees nabuurschapsbudget, dat in de begroting van 2014 tot 2020 15,4 miljard euro bedraagt. Die middelen moeten bijdragen tot het versterken van de democratie en de rechtsstaat, tot goed bestuur en de ondersteuning van het middenveld in onze directe buurlanden. Ook ontwikkelingshulp, bestrijding van armoede, plattelandsontwikkeling en de strijd tegen klimaatverandering of rampen kunnen bijvoorbeeld met die middelen betaald worden.

De buurlanden krijgen dat geld ook niet zomaar, ze moeten daarvoor projectaanvragen indienen, die ook moeten goedgekeurd worden. Wat de EU beslist heeft, is dat de reeds toegezegde middelen uit het Europees nabuurschapsinstrument OOK mogen gebruikt worden in de strijd tegen de COVID-19 pandemie. Daar gaat het over en énkel en alleen daar gaat het over. Er worden dus geen honderden Europese coronamiljoenen naar Marokko gestuurd.