Verhofstadt wisselt op één week tijd Beppe Grillo voor Berlusconi-adept Tajani

De liberale kopman Guy Verhofstadt heeft vannacht een deal gesloten met de Europese christendemocraten (EPP) om hun kandidaat voor het voorzitterschap van het Europees parlement, Antonio Tajani, te steunen. Vanochtend heeft Verhofstadt zich teruggetrokken als kandidaat voorzitter voor het Europees parlement. 

Het is bijzonder cynisch dat Verhofstadt er op een week tijd in slaagt om te evolueren van een flirt met de linkse, Euroskeptische vijf sterrenbeweging van Beppe Grillo, naar steun voor de rechts conservatieve Berlusconi-adept en Victor Orban-verdediger Antonio Tajani.

Het is nu duidelijk dat de man van de grote Europese principes in ruil voor achterkamerdeals met om het even wie in zee wil gaan. Tajani, één van de stichters van Forza Italia, was in de eerste Berlusconi-regering de woordvoerder van de premier en is steeds één van luitenanten gebleven. 

Tajani staat bekend om zijn uiterst conservatieve standpunten. In het Europees parlement kantte hij zich fel tegen voorstellen die de gelijkheid van mannen en vrouwen ondersteunt. Hij stemde tegen de anti-discriminatiewetgeving die betrekking heeft op seksuele voorkeur en gendergelijkheid. Tajani vindt ook dat holebi’s geen beroep kunnen doen op een asielprocedure. Hij kantte zich ook voortdurend tegen het recht van vrouwen op abortus en op seksuele en reproductieve rechten.  

Verhofstadt is er in geslaagd om zowat alle principes aan de kant te schuiven, allicht in ruil voor een of andere lucratieve deal. Europa staat onder felle kritiek van de Europese burger omwille van vermeende schimmige achterkamerpolitiek en in plaats van transparant een democratische voorzittersverkiezing aan te gaan, versterkt Verhofstadt het negatieve beeld van de Europese politiek. Verhofstadt kon Europa geen slechtere dienst bewijzen.