Topjob-carrousel is zwarte dag voor Europese democratie

De Europeanen hebben gestemd voor een ander Europa en kregen van de Europese regeringsleiders meer van hetzelfde. De aanduiding van de topjobs is een zeer slechte zaak voor de Europese democratie.   

De Europese sociaaldemocraten blijven achter hun Spitzenkandidaat Frans Timmermans staan. Timmermans is een sterk figuur. Dat bewees hij met de manier waarop hij optrad tegen de afbraak van de rechtstaat en de democratie in landen als Polen en Hongarije. Dat net Timmermans geslachtofferd wordt omdat hij de Europese rechtsstaat met hand en tand verdedigd heeft, is toch de schaamte voorbij. Welk signaal hebben de Europese regeringsleiders nu gegeven? Dat het ondergraven van de rechtsstaat in Europa niet enkel kan, maar bovendien ook nog eens beloond wordt bij de verdeling van de topjobs.

Timmermans heeft bovendien een uitgesproken visie over de toekomst van Europa. Als Europese sociaal-democraten willen we aan de knoppen zitten om het Europese beleid opnieuw in de juiste richting te kunnen sturen. Zo moet Europa af van het Stabiliteits- en Groeipact. Besparen, besparen, besparen moet opnieuw investeren, investeren en investeren worden. Er moet een bindende Europese klimaatwet komen die de transitie naar een klimaatneutrale economie tegen 2050 op de sporen zet voor alle lidstaten. Bij die transitie moeten ook sociale rechten verankerd worden. Dat betekent ondermeer dat we werk moeten maken van een Europees minimumloon. Bovendien moeten er eindelijk knopen worden doorgehakt voor een rechtvaardig belastingsysteem waarin multinationals eindelijk eerlijk bijdragen. Met Timmermans als Commissievoorzitter hadden we die stap kunnen zetten.

Dat komt nu op de helling te staan. Het is immers bekend dat de EPP, waar kandidaat-Commissievoorzitter Von der Leyen deel van uitmaakt, noch op het vlak van klimaatambities, noch op het vlak van sociaal of fiscaal beleid een progressieve koers wil varen.