“The world has changed" – reactie op speech Joe Biden

De wereld is veranderd, zo speechte de Amerikaanse vice-president Joe Biden vandaag, 6 mei, in het Europees Parlement. Vooral zijn boodschap dat er moed nodig is om samen de uitdagingen van de toekomst aan te pakken én dat het Parlement hierbij een essentiële gesprekspartners is, spreekt Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui aan.
 
"De wereld is inderdaad veranderd", zegt Kathleen Van Brempt in een eerste reactie op de speech van Biden. "25 jaar geleden hield Ronald Reagan de vorige Amerikaanse speech in het Europees Parlement. Vandaag, een kwarteeuw later, is alles grondig veranderd. De uitdagingen, de zaken die ons bedreigen én de manier waarop we die aanpakken. Vroeger waren de problemen vaak nog gebonden aan de nationale staten. Denk maar aan de koude oorlog. Vandaag is dat totaal niet meer het geval. Nu overschrijden de problemen de grenzen: terrorisme, het klimaat. Dat betekent dat we ook onze aanpak overschrijdend moeten maken."

"Het Europees Parlement is hier een belangrijk onderdeel van", vult Saïd El Khadraoui aan. "Dat Biden naar het Parlement komt heeft natuurlijk te maken met ons verzet tegen het Swift-akkoord, maar ook met het besef dat er wederkerigheid nodig is. De Verenigde Staten hebben Europa nodig en vice versa. De tijd van een eenzijdige wereldpolitie is voorbij en de Amerikanen beseffen dat. De wereld is ook op dat vlak veranderd en Biden erkent dat."

Dat Biden zegt dat hiervoor aan beide kanten moed nodig zal zijn vinden de Europarlementsleden een positief signaal. Van Brempt: "We moeten inderdaad de moed opbrengen met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Recent ben ik naar Washington gegaan voor een ontmoeting met een aantal leden van het Amerikaans Congres. Ook daar realiseren ze zich het belang van de samenwerking. Onze argumenten van privacy worden herkend, omdat die discussie ook in de VS gevoerd wordt. Dat soort dialoog is nodig, want we staan allemaal voor dezelfde uitdagingen."

Besluit: een positieve passage met een opening naar meer en betere samenwerking. "Al hoeft het de volgende keer geen kwarteeuw te duren voor er weer een Amerikaan komt spreken", besluit Saïd El Khadraoui.