Sociaal conflict Katoennatie zet blinde liberalisering weer op agenda

Het huidige conflict tussen Katoennatie en de havenvakbonden baart me echt zorgen. Net nu zelfs op Europees vlak wordt ingezien dat afspraken over havenarbeid best in overleg tussen de sociale partners tot stand komen in plaats van via éénzijdige initiatieven van werkgeverszijde, zoekt Fernand Huts de confrontatie weer op. Ik denk echter dat hij deze keer zijn hand overspeelt.

De link die Huts legt met de discussie arbeiders-bedienden is niet aan de orde. De Wet Major spreekt immers van werknemers die bepaalde type van activiteiten uitvoeren; er is in de wet geen sprake van arbeiders of bedienden, havenarbeid is gelinkt aan de activiteit.

Momenteel werkt de Europese Unie aan een nieuwe havenverordening die het komende najaar behandeld wordt in het Europees parlement. In het voorstel van verordening van Europees transportcommissaris Kallas, worden regelingen over havenarbeid doorverwezen naar een sociale dialoog op Europese schaal. De timing van de demarche van Fernand Huts lijkt me dan ook niet toevallig. Er zijn duidelijk een aantal spelers in havenmiddens die betreuren dat de Europese commissie niet meer voor pure liberalisering van de havenarbeid gaat.