Roma uitwijzingen moeten stoppen

"De regering Sarkozy overtreedt niet alleen Europese wetgeving met de illegale uitwijzingen van EU-burgers van Roma-origine. Ze ondermijnt ook haar geloofwaardigheid door tegenstrijdige verklaringen af te leggen ter zake.” Zo reageert de S&D-fractie bij monde van Kinga Göncz, van het Comité van burgerlijke vrijheden in het Europees parlement.
 
"De socialisten en democraten in het Europees parlement zijn verbolgen bij de omzendbrief die naar de pers werd gelekt. Deze brief bevestigt dat Roma's een prioritaire doelgroep zijn in het Frans uitwijzingsbeleid van president Sarkozy.” De Franse president heeft zich als doel gesteld om 300 kampen of illegale sites te evacueren binnen de drie maanden.

"De omzendbrief is duidelijk in tegenspraak met eerdere verklaringen gedaan door Eric Besson, de minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk. Die zei dat Frankrijk niet specifiek 'tegen' de Roma-mensen heeft gehandeld.
Het Europees parlement had het bij het rechte eind toen het eind vorige week de resolutie stemde waarin ze de Franse autoriteiten vraagt om de 'vrijwillige' repatriëring op basis van etnische criteria een halt toe te roepen."

De S&D-fractie dringt er bij de Europese Commissie op aan een grondige evaluatie te maken van de acties van de Franse regering ter zake. De fractie onderstreept ook de noodzaak om een Europese strategie voor de inclusie van de Roma-bevolking uit te tekenen en ervoor te zorgen dat de beschikbare financiële instrumenten hen effectief bereiken en hen helpen bij hun sociale integratie.
De fractie van socialisten en democraten verwacht ten slotte van de Europese commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap – maar ook van haar collega's bevoegd voor Werk en Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken – een grote betrokkenheid in dit proces.