Resolutie over Roma goedgekeurd

 Het Europees Parlement heeft in Straatsburg beslist dat Frankrijk de uitzetting van Roma onmiddellijk moet stoppen. Onder impuls van onze S&D-fractie nam het parlement een resolutie aan die de politiek van de Franse president Nicolas Sarkozy bekritiseert. Het parlement dringt er bij de Europese Commissie op aan na te gaan of het Franse beleid wel legaal is. Volgens de meerderheid van de parlementariërs schenden Frankrijk en andere lidstaten met de massale uitzettingen het Europees recht. De landen zouden discrimineren op grond van ras en etnische afstamming.

Bijgevoegd vind je de integrale resolutie die door het Europees parlement werd goedgekeurd.