Prioriteiten Belgisch voorzitterschap EU - persbericht

Tijdens het debat over het Belgisch voorzitterschap vandaag in het Europees Parlement, onderlijnde Kathleen Van Brempt haar steun aan het voorzitterschap. Ze drukte tegelijk de hoop uit dat zowel op het vlak van het sociale als op vlak van het milieu België een voortrekkersrol zal spelen tijdens de volgende zes maanden.

Vooral de realisatie van een Europees minimuminkomen moet voor haar op de agenda komen tijdens dit Europees jaar van de armoedebestrijding. “Ondanks de overtuiging dat ook een Belgische regering in lopende zaken een goede Europese huisvader zal zijn, hoop ik toch op een snelle regeringsvorming”, onderstreept Van Brempt.
 
Ook de groep van Europese socialisten steunt volop het Belgische voorzitterschap. "Dit is een kans voor ons allemaal", zegt S&D-fractieleider Martin Schulz. Ook hij benadrukt het belang van het sociale tijdens het voorzitterschap.

In bijlage vind je de prioriteiten van sp.a voor het Belgisch voorzitterschap.

De tussenkomst van Kathleen vind je op deze link.