Parlement pikt buitenspel rond Schengen niet

Vorige week besliste de Raad totaal onverwacht dat het parlement geen inspraak krijgt in de zogenaamde evaluatiemechanismen van het Schengenakkoord. Het Europees parlement riep de Raad tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg ter verantwoording.

Of een land klaar is om toe te treden tot het Schengengebied (cfr. Roemenië en Bulgarije) en of lidstaten de Schengenregels correct omzetten naar nationale wetgeving, mag volgens de Raad niet bediscussieerd worden door het Europees parlement. Het parlement vreest dat daardoor het vrij verkeer van personen in de Unie in het gedrang kan komen. Zo kunnen bijvoorbeeld grenscontroles weer worden ingevoerd als een lidstaat aan de buitengrens van de Schengenzone tekortschiet bij de bewaking van zijn grenzen. Het parlement, als democratische vertegenwoordiger van de Europese burgers, is door de Raad brutaal buiten spel gezet.

Het bleek duidelijk uit de plenaire zitten vandaag, dat er bij alle partijen in het parlement overeenstemming is dat de Raad haar beslissing moet herzien. De Raad tast met haar beslissing de beginselen en basisvrijheden van de Europese Unie aan, met name het vrij verkeer van personen. Het parlement heeft de Raad dan ook duidelijk gemaakt dat ze alle mogelijke middelen, zowel politiek als juridisch, zullen gebruiken om deze schandelijke beslissing ongedaan te maken.

Vorige week zetten de Europese ministers van buitenlandse zaken het Europees parlement totaal onverwacht buitenspel in de hervormingen over de de paspoort-vrije zone uit het zogenaamde Schengenakkoord. Die hervormingen werden voorgesteld door de Europese Commissie, nadat voormalig Frans president Sarkozy eerder had gevraagd om in uitzonderlijke gevallen terug paspoortcontroles in te voeren aan de grens. Op die bijeenkomst van de Raad vorige week werd beslist dat het Europees parlement zich niet meer mag uitspreken over die hervormingen.