Archief

1 2 3 4 5

2016

​De Britten zijn beter af in een solidaire Europese Unie

— In het Europees Parlement in Straatsburg is tijdens de plenaire zitting gedebatteerd over de voorbereiding van de Europese Raad van 18 februari. Het belangrijkste agendapunt is het al dan niet aanblijven…
Lees meer

2015

​Afscheid van 2015

— Volgende week nemen we een aanloop naar de feestdagen. Dan gaan de meesten onder ons er even tussenuit voor een welverdiende vakantie. Dat ga ik ook doen, maar dit jaar met gemengde gevoelens.  Zeggen…
Lees meer

Van Brempt interpelleert over schendingen mensenrechten in Turkije

— Tijdens het zogenaamde key debate ter voorbereiding van de Europese Raad, heb ik de Commissie geïnterpelleerd over het nieuwste rapport van Amnesty International. Dat meldt dat Turkije de mensenrechten…
Lees meer

Europese grens- en kustwacht aanvullen met eerlijk spreidingsmechanisme

— Een eigen Europese grenswacht die lidstaten aan de buitengrenzen van de Unie kan helpen bij grenscontrole is een goede zaak. Een gebied zonder binnengrenzen heeft nood aan een gemeenschappelijke en solidaire…
Lees meer

Europa mag zich niet laten veranderen door terrorisme

— De aanslagen in Parijs en de terrorismedreiging in Brussel tonen aan dat meer Europese samenwerking noodzakelijk is. Dat was de algemene teneur in het Europees parlement. Ook op vlak van veiligheid en de…
Lees meer

16-jarigen moeten kunnen stemmen voor Europees parlement

— Het Europees parlement stelt voor om de stemgerechtigde leeftijd voor de Europese verkiezingen te verlagen naar 16 jaar. Dat staat in een resolutie die de Europese verkiezingen in de lidstaten moeten uniformeren.
Lees meer

Camerons voorstellen zullen meer problemen veroorzaken

— Camerons voorstellen om de Europese Unie te hervormen, druisen in tegen de beginselen die aan de grondslag van de Unie lagen. Ze hebben tot doel sociale rechten af te bouwen, lidstaten verder uit elkaar…
Lees meer

Europese sociaal-democraten zetten Facebook, AB Inbev, IKEA en Coca Cola op zwarte lijst

— De fractie van Europese sociaal-democraten praat niet meer met multinationals zoals AB Inbev, Facebook, Coca Cola, Amazon of IKEA. Al die bedrijven hebben hun medewerking geweigerd aan de commissie die…
Lees meer

Hollande en Merkel tonen Europees leiderschap in Europees parlement

— Tijdens de toespraak van die Franse president François Hollande en de Duitse Bondskanselier Merkel voor het Europees parlement gaven, zagen we een tandem aan het werk die overtuigend voor het Europese…
Lees meer

​Sociaal-democraten starten procedure om Slovaakse premier Fico te schorsen

— De fractie van de Europese sociaal-democraten (S&D) heeft vandaag aan de Partij van Europese Socialisten (PES) gevraagd om de SMER, de partij van de Slovaks premier Fico, te schorsen. Dat heeft onze voorzitter…
Lees meer

Juncker schopt Europese lidstaten een geweten

— Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft naar Europese maatstaven een indrukwekkende State of the Union gegeven in Straatsburg. De Commissievoorzitter mag dan al niet de meest begenadigde…
Lees meer

Betere Europese wetten moeten burgers ten goede komen

— Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans heeft zijn lang verwachte pakket maatregelen voor een betere Europese regelgeving voorgesteld. Uiteraard moet Europese wetgeving deugdelijk zijn.
Lees meer

Europese quota voor de opvang van vluchtelingen

— Vanmiddag heeft de Europese Commissie haar vijfjaarlijkse Europese Agenda voor Migratie voorgesteld. Na de menselijke drama’s van de voorbije weken in de Middellandse Zee drongen concrete maatregelen…
Lees meer

​Meedraaien achter de schermen van de Europese politiek? Stel je nu kandidaat voor de Francis Vals-stage!

— Het Francis Vals fonds biedt elk jaar één stageplaats per land aan in een van de grootste politieke groepen van het Europees Parlement, de fractie van Socialisten en Democraten. Geselecteerd…
Lees meer

PEN International roept Europese regeringsleiders op meer ambitie te tonen in opvang vluchtelingen

— PEN, de wereldwijde vereniging van auteurs die opkomt voor vrije meningsuiting roept, naar aanleiding van de humanitaire crisis in de Middellandse Zee, de Europese regeringsleiders op om meer ambitie te…
Lees meer

Europees parlement geeft lidstaten lik op stuk over aanpak bootvluchtelingen

— In zopas gestemde resolutie maant het Europees parlement de Europese regeringsleiders aan dringend werk te maken van een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid, en een bindend Europees solidariteitsmechanisme…
Lees meer

​Niet Fort Europa, maar 28 kortzichtige burchten

— Wat kritische burgers dikwijls omschrijven als Fort Europa, om zo de problemen te verschuiven naar een vaag en ‘onaantastbaar’ niveau, ver buiten het bereik van hun eigen regeringen, is in werkelijkheid…
Lees meer

​Not Fortress Europe, but 28 short-sighted fortresses

— What critical citizens often describe as Fortress Europe, in order to shift the global problems we face to a vague and 'untouchable' level, far outside the range of their own governments, is in fact the…
Lees meer

Levens redden met auto’s die zelf het noodnummer bellen

— Het Europees parlement heeft zopas het eCall-systeem goedgekeurd. Dat zal er vanaf 2018 voor zorgen dat auto’s bij een ongeval automatisch naar het Europese noodnummer 112 bellen. Daarmee kunnen we jaarlijks…
Lees meer

Lidstaten moeten nu eerst solidair samen reddingsoperaties opstarten

— Het is onaanvaardbaar dat we blijven zeggen dat het onaanvaardbaar is. Wat nu eerst én dringend moet gebeuren, is het opzetten van een reddingsactie waaraan alle Europese lidstaten deelnemen. De Europese…
Lees meer

Commissievoorstellen over tax rulings zijn onvoldoende

— Als antwoord op de onthullingen over bedrijven die massaal belastingen ontwijken door gebruik te maken van tax rulings in de lidstaten, heeft de Europese Commissie zopas een reeks maatregelen bekend gemaakt.
Lees meer

Belastingontwijking in Europa: Ongeoorloofd moet onwettig worden

— Op de eerste bijeenkomst van de speciale commissie TAXE over tax rulings van het Europees parlement hebben de sociaal-democratische parlementsleden hun prioriteiten naar voor geschoven.  Belastingsystemen…
Lees meer

Een duidelijk signaal voor een ander Europa.

— De overwinning van Syriza leest als een Asterix-album waarin een klein maar dapper Gallisch dorpje zich blijft verzetten tegen de Romeinse overmacht. Vervang Gallië door Griekenland en Caesar door Merkel…
Lees meer

​Europese sociaal-democraten en christen-democraten verdeeld over prioriteiten Commissie

— Terwijl de Europese christen-democraten de prioriteiten van de Commissie Juncker voor 2015 kritiekloos toejuichen, maakten de Europese sociaal-democraten in het Europees parlement vandaag behoorlijk wat…
Lees meer

2014

Grote meerderheid Europees parlement voor erkenning Palestijnse staat

— Het Europees parlement heeft het licht op groen gezet voor de erkenning van een Palestijnse staat. In een niet bindende resolutie van de grootste Europese partijen zegt het parlement ‘in principe de erkenning’…
Lees meer

Commissie van de Laatste Kans krijgt groen licht van Europees parlement

— De commissie Juncker heeft zopas groen licht gekregen van het Europees parlement om van start te gaan. Wij hebben Juncker uiteindelijk onze steun gegeven, maar dat was geen makkelijke oefening. Juncker…
Lees meer

Nieuwe transportcommissaris moet sterke inhoud met ambitie combineren

— Na het vertrek van Alenka Bratusek, die als kandidaat Vice-President voor de Energie Unie na haar hoorzitting in het Europees Parlement een negatief advies ontving van de bevoegde commissies, besloot…
Lees meer

New Commissioner for Transport must combine strong content with ambition

— Earlier this week Jean-Claude Juncker, president of the new European Commission, reshuffled his Commission. Juncker's decision was made after Alenka Bratusek received a negative review by the parliament…
Lees meer

Compromis bereikt over nieuwe Europese Commissie.

— De hearings van de kandidaat-commissarissen van de Commissie Juncker werden gisterenavond afgerond. Het 27-koppige team van de Luxemburgse commissievoorzitter elect is echter niet zonder kleerscheuren door…
Lees meer

Geert Bourgeois spreekt met gespleten tong over Europese begrotingsorthodoxie

— Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) spreekt met gespleten tong over de Europese begrotingsdiscipline. Bourgeois is immers niet te spreken over de eis van Europa om de investeringsmiddelen voor…
Lees meer

Snel samenwerken inzake Europees minimumloon, jeugdwerkloosheid en sociale dumping

— Ik feliciteer Marianne Thyssen met haar portefeuille in de nieuwe Commissie Juncker. Marianne heeft een pakket uiterst belangrijke bevoegdheden gekregen die overigens allemaal betrekking hebben op…
Lees meer

Juncker riskeert dat zijn Commissie teruggefloten wordt bij te weinig vrouwen

— Als Jean-Claude Juncker begin volgende week zijn Commissie voorstelt, zou het een schande zijn mocht die minder vrouwen tellen als de afscheidnemende Commissie. Juncker loopt daarmee het risico dat…
Lees meer

Nieuwe voorzitter Europese Raad en Hoge vertegenwoordiger buitenlands beleid bekend

— De Poolse premier en liberaal Donald Tusk is aangeduid als nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Hij volgt begin december Herman Van Rompuy op. De Italiaanse Federica Mogherini, momenteel Minister van…
Lees meer

Juncker krijgt steun van sociaal-democraten in Europees parlement

— In de plenaire vergadering van het Europees parlement in Straatsburg werd de kandidatuur van de Luxemburger Jean-Claude Juncker voor het voorzitterschap van de Europese Commissie met 422 stemmen tegen 250…
Lees meer

Nieuw Europees parlement schiet uit de startblokken

— Op 1 juli 2014 kwam het nieuwe Europees parlement voor het eerst plenair bijeen in Straatsburg. Tijdens de eerste zitting werd de sociaaldemocraat Martin Schulz opnieuw verkozen als voorzitter van…
Lees meer

Europese sociaaldemocraten verkiezen Martin Schulz tot fractieleider

— De S&D, de Europese sociaaldemocraten, hebben vandaag in Brussel Martin Schulz verkozen tot nieuwe fractieleider van hun groep. In die hoedanigheid zal Schulz ook de onderhandelingen leiden over de nieuwe…
Lees meer

De vrijage van N-VA en de Europese liberalen stond in de sterren geschreven

— Het ziet er naar uit dat de Europese verkozenen van NVA zich zullen aansluiten bij de liberale fractie ALDE van Guy Verhofstadt, althans als we de berichten in de pers mogen geloven. Dat zou alvast het…
Lees meer

​De laatste Raad van deze legislatuur toont geen ambitie

— Op 20 en 21 maart komt de Europese Raad onder leiding van Herman Van Rompuy samen voor haar lentetop. Dit is de laatste Europese top voor de Europese verkiezingen van 25 mei en in die zin een bijzondere…
Lees meer

We hebben geen herstelregeringen, maar transitieregeringen nodig.

— Jonathan Holslag schreef op 19, 20 en 21 februari drie essays over de toekomst van de Europese Unie voor De Morgen. Mij werd, als Europees parlementslid, gevraagd te reageren op de drie essays. Vandaag:…
Lees meer

Nieuwe aanslag op de democratie in Oekraine

— Ik maak mij grote zorgen over de situatie in Oekraïne, waar de ordediensten in Kiev klaar staan om vanaf 18 uur de betogers desnoods met geweld te verdrijven. In de loop van de dag gebruikte de politiediensten…
Lees meer

Europees parlement kritisch over verkoop Europees burgerschap

— In een resolutie over de toegenomen praktijk in de EU-lidstaten om het Europees burgerschap te ‘verkopen’ in ruil voor investeringen‚ vraagt het Europees parlement aan de Commissie richtsnoeren te…
Lees meer

Grieks voorzitterschap EU gaat van start

— Gisteren werd het officiële startschot gegeven voor het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie. Onder veel internationale belangstelling, want de aanhoudende diepe financiële, economische en sociale…
Lees meer

2013

Europees parlement kan Edward Snowden ondervragen in PRISM-onderzoek

— De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden zal door het Europees parlement ondervraagd kunnen worden naar aanleiding van het onderzoek over het zogenaamde PRISM-afluisterprogramma van de Amerikaanse NSA.
Lees meer

Europees Parlement reikt Sakharov-prijs uit aan Malala Yousafzai

— Vandaag reikte het Europees parlement de jaarlijkse 'Sakharov-prijs voor de Vrijheid van Denken' uit aan de 16-jarige Pakistaanse Malala Yousafzai.  Malala, die vooral bekend is vanwege haar strijd…
Lees meer

Aung San Suu Kyi neemt Sacharov-prijs in ontvangst

— 23 jaar na datum heeft Aung San Suu Kyi, Myanmarees oppositieleider en militant, haar Sacharovprijs voor vrijheid van denken in ontvangst genomen in het Europees Parlement. De voormalig politiek gevangene…
Lees meer

Europa ziet democratie aftakelen

— Een rapport van de Britse onafhankelijke denktank Demos, besteld door de Europese sociaaldemocraten in het Europees parlement, toont aan dat de democratie in Europa aftakelt. Volgens de studie worstelen…
Lees meer

Allemaal Amerikanen?

— Naar jaarlijkse traditie houdt Commissievoorzitter Manuel Barroso bij de aanvang van het Europese parlementaire jaar zijn State of the Union. Eveneens naar jaarlijkse traditie zal het rapport dat Barroso…
Lees meer

Europees Parlement lanceert informatiecampagne verkiezingen 2014

— In aanloop naar de Europese verkiezingen op 25 mei 2014 lanceert het Europees Parlement haar nieuwste informatiecampagne. De campagne gaat door tot het moment - na de verkiezingen - dat het vers gekozen…
Lees meer

Duitse verkiezingscampagne komt (eindelijk) op gang

— Even leek het alsof de strijd om het Duitse bondskanseliersschap reeds voor de start van de verkiezingscampagne gestreden was. Huidig bondskanselier Angela Merkel scheerde hoge toppen in de peilingen en…
Lees meer

Akkoord over Europese meerjarenbegroting is ondermaats

—  Het Europees Parlement heeft zopas een politieke resolutie aangenomen over het akkoord dat de voorzitter van het Europees Parlement en het Iers Voorzitterschap vorige week bereikten over de Europese…
Lees meer

1 2 3 4 5