Openingsspeech Barrosso mist begeestering

 Vandaag 7 september gaf Commissievoorzitter José Manuel Barrosso zijn allereerste State of the Union in het Europees Parlement. Een wervende Obama-speech is het niet geworden. Maar toch al goed dat Barrosso de noodzaak van een financiële transactietaks aanhaalde en steunde. Hoop doet leven.

In zijn speech gaf de voorzitter van de Commissie een opsomming van wat Europa de laatste jaren heeft gedaan en wat ze nog moet doen. Europa staat volgens Barrosso voor vijf belangrijke uitdagingen. De aanpak van de economische crisis, het herstel van de groei ten behoeve van de werkgelegenheid, de totstandbrenging van vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid, het aangaan van onderhandelingen met het oog op een moderne begroting en een grotere rol gaan spelen op het wereldtoneel. Dat alles gesteund op het nemen van maatregelen die nodig zijn om uit deze crisis te geraken.

Barrosso was zichtbaar tevreden bij zijn opsomming van de "ambitieuze en uitdagende agenda". Ook onze S&D-fractie hoopt dat de Commissie hiermee de krijtlijnen voor een modernere en sterkere Europese Unie verder tekent. En vooral, dat de weg naar een sociaal Europa en een Europa dat klaar is voor de toekomst definitief wordt ingeslagen.