Open brief Vlaamse Europarlementsleden aan Belgische regering rond Schengen

In een open brief vragen de Vlaamse Europarlementsleden aan de Belgische regering om haar standpunt over de Schengenherziening aan te passen.

Niet alleen binnen het Europees parlement (EP) is er opvallend grote eensgezindheid tegen de beslissing van de Raad om het EP buitenspel te zetten met betrekking tot de hervorming van het Schengenakkoord. Ook de Europese Commissie trekt aan hetzelfde zeel. De Raad zou beter de eer aan zichzelf houden en uit eigen initiatief op deze beslissing terugkomen. “Aangezien de Raad unaniem moet beslissen, willen we dan ook dat de federale regering haar standpunt herziet en de uitsluiting van het Europees parlement ongedaan maakt”, zo schrijven de Europarlementsleden. “Het vrij verkeer van burgers is een van de basisrechten die de Unie biedt. Met deze actie zet de Raad een frontale aanval in tegen de fundamentele vrijheden van de Europese burgers. Als er pogingen kunnen zijn om deze vrijheden in te perken, is het van belang dat hier een sterke democratische controle op is die het Europees belang voor ogen heeft. Anders wordt de deur open gezet voor misbruiken, niet zelden ingegeven door populisme of electorale profileringsdrang.”

De parlementsleden besluiten: “In de moeilijke tijden waar de EU zich nu door worstelt, is er net nood aan meer solidariteit en meer vertrouwen, is er nood aan een Europese aanpak en Europese oplossingen. Niet aan het uithollen van de Europese instellingen, aan het centraal zetten van nationale belangen en het doen primeren van de wensen van de grote lidstaten.”

De open brief is ondertekend door Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui (sp.a), Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Philippe De Backer (Open VLD), Marianne Thyssen,
Jean-Luc Dehaene en Ivo Belet (CD&V) en Bart Staes (Groen).

De open brief is te lezen in De Morgen van 14 juni.
Klik hier voor de integrale brief.