Oostenrijk wil een Europa dat beschermt, maar niet tegen sociale afbraak

’Een Europa dat beschermt’ is de slogan waarmee de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap aan het Europees parlement kwam voorstellen. Maar met deze evidente stellingname verwees Kurz helaas niet naar bescherming tegen sociale afbraak of sociale dumping, tegen fiscale fraude, tegen de toenemende armoede of de groeiende ongelijkheid, ook niet tegen de gevolgen van klimaatverandering, de handelsoorlog die de VS in gang hebben gezet of de oprukkende illiberale democratieën en de afbraak van de rechtsstaat in Europa… Hij had het uiteraard over migranten. 

Daarmee plaatst Kurtz zich in het rijtje nationalisten die er electoraal belang bij hebben om de politiek van de angst hoog op de agenda te plaatsen. En net zoals bij al die andere nationalisten worden de Europese basiswaarden, de democratie en de rechtsstaat misbruikt om een politiek van afbraak van die grondrechten te vergoelijken. Het Europese mensenrechtenverdrag en de Conventie van Genève zijn ook voor Kurz hinderlijke verdragen die het lastig maken om vluchtelingen op ‘onaangename plaatsen’ buiten de Unie onder te brengen, zoals hij eerder voorstelde. 

Kurz duwt de Europese christen-democraten, samen met zijn ‘vriend’ Victor Orban, steeds verder weg uit het centrum, naar rechts. Hij pleit voor het Europees parlement dan wel voor het bouwen van bruggen in Europa, maar dreigt er intussen mee om de zuidelijke buitengrenzen van Oostenrijk te sluiten. De bruggenbouwer wil ravijnen graven in Europa. Ondertussen wil zijn regering een bescherming van werkende mensen waar bijna een eeuw lang sociale strijd voor gevoerd is, afschaffen, namelijk de 8-urenwerkdag. In plaats daarvan moet de 12-urenwerkdag mogelijk worden. Dat is uiteraard niet het Europa dat wij, sociaal-democraten voorstaan. Onze eerste prioriteit is een sociaal Europa dat gewone Europeanen voldoende bescherming biedt, een Europa dat inzet op een faire transitie naar een duurzaam economisch model, een Europa dat de rechtsstaat en de mensenrechten verdedigt, een Europa dat - jawel - haar buitengrenzen verdedigt, maar ook haar aandeel neemt in de opvang van mensen die oorlog en onderdrukking ontvluchten. Ons Europa is niet het Europa van Sebastian Kurz.