​Ook Belgische regeringen moeten zich krachtig uitspreken over ondergraving rechtstaat in Polen

Europese Commissie waarschuwt Polen opnieuw

Polen krijgt opnieuw een waarschuwing van de Europese Commissie omdat de systemische bedreiging van de rechtsstaat aanhoudt en zelfs problematischer wordt. De radicaal-populistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) is een regelrechte bedreiging voor de basiswaarden van de Europese Unie. In ons land heeft sp.a deze week zowel in het federale als het Vlaamse parlement een resolutie ingediend die de regeringen oproept standpunt in te nemen over Polen.

De situatie in Polen dreigt uit de hand te lopen en verzwakte de positie van Europa in de wereld. De partij Recht en Rechtvaardigheid - die trouwens samen met N-VA in een Europese fractie zetelt - tracht systematisch de grondrechten waarop de Europese Unie gebaseerd is, te ondergraven. Polen wil, in het zog van Orban in Hongarije, evolueren naar een illiberale democratie, waar de tirannie van de meerderheid kracht van wet is en waar checks and balances, ondermeer door een onafhankelijke rechterlijke macht, uitgeschakeld worden. Wij steunen de maatregelen van de eerste vice-voorzitter van de Commissie Frans Timmermans volledig en vragen dat er sancties worden opgelegd aan Polen, als het land zich niet schikt naar de ‘waarden en normen’ van Europa. 

In haar nieuwe aanbeveling somt de Commissie de al eerder gemelde overtredingen op die de Poolse regering nog niet heeft aangepakt, aangevuld met een aantal nieuwe bekommernissen. De Commissie maakt zich vooral grote zorgen over de machtsgreep die Recht en Rechtvaardigheid uitvoerde op het Grondwettelijk Hof en over de aanstelling van een nieuwe PiS-getrouwe voorzitter van het Hof door de Poolse president. Binnen de twee maanden verwacht de Commissie antwoord van de Poolse regering. Zoniet kan het zogenaamde artikel 7 in werking worden gezet, waarbij Polen elk stemrecht in de Raad zou verliezen. “Ik hoop dat dit de laatste waarschuwing van de Commissie is en dat Europa daarna de moed zal vinden om Polen sancties op te leggen.

Wij vragen ook dat de Belgische en Vlaamse regering een krachtig standpunt innemen over de ondergraving van de rechtsstaat in Europa, een standpunt waarvan wij verwachten dat het ook vurig verdedigd zal worden op de Europese Raad. Ook dat zal moed vragen van de partijen in de regeringen, omdat één regeringspartij de PiS altijd is blijven verdedigen en zelfs publiek verklaarde dat het géén populistische partij is.

sp.a heeft deze week twee resoluties ingediend, zowel bij het federale (Van der Maelen, Pehlivan) als het Vlaamse parlement (Segers, Turan, Soens) die ondermeer de regeringen oproepen standpunt in te nemen over de situatie in Polen. Het moet duidelijk zijn dat voor ons de EU verankerd moet blijven in de waarden van de rechtsstaat, de liberale democratie en progressieve grondrechten. We mogen niet tolereren dat extremistische populisten die grondrechten blijven uithollen.