Meer solidariteit in begroting

Er is veel meer nood aan solidariteit in Europa, ook en vooral in de begroting zoals die nu voorligt. Dat is het signaal dat wij vanuit het Europees parlement aan de Europese Raad duidelijk maken. Dat was ook mijn reactie op Villa Politica van 27 november.

Vanuit het parlement zullen we de strijd blijven voeren met de Raad zolang de solidariteit zo afwezig blijft in de voorliggende Europese begroting. De regerlingsleiders van de verscheidene lidstaten moeten beseffen dat enkel met meer solidariteit, ook voor de lidstaten die het moeilijk hebben, we Europa verder kunnen uitbouwen. De Europese begroting moet ons in staat stellen te investeren in enegrieprojecten, in de juiste transportprojecten en in projecten van werkgelegenheid.