Marxistisch bestuur of economisch nationalisme?

Er is iets merkwaardigs aan de hand in het Vlaamse bedrijfsleven. De ondernemers hebben gelijk als ze zeggen dat ze in belangrijke mate bijdragen aan de creatie van welvaart, en ze hebben gelijk dat ze zich vandaag in een uiterst benarde positie bevinden. Alleen helpt het niet om de schuld in de schoenen van ‘de Walen te schuiven’. Het probleem bevindt zich op een hoger, Europees niveau.

Zoals ik in mijn opiniestuk schrijf, verwacht ik dan ook van Vlaamse bedrijfsleiders dat ze dat probleem, een probleem van democratische legitimiteit, van politieke bevoegdheden die zich op de verkeerde plaats bevinden, van een sociaal-economische structuur die niet naar behoren werkt, helpen aanpakken. Hun problemen zullen sneller opgelost worden als ze zich richten tot het juiste niveau: het Europese.

Lees mijn opiniestuk hier.