Magnette vergist zich in totale verwerping van Plan Van Rompuy

Een verdere Europese integratie in de richting van een begrotingsunie, een bankenunie en een politieke Unie is een goede zaak. Minister van overheidsbedrijven Paul Magnette vergist zich, als hij vindt dat Europa zich niet mag bemoeien met het begrotingsbeleid van de lidstaten.

Magnette slaat ditmaal te ver door in zijn kritiek op Europa. Het hele plan van tafel vegen is onverstandig. Zo is het bijvoorbeeld een goede zaak om tot een echte begrotingsunie te komen, als voorwaarde om Eurobonds te kunnen uitschrijven. Je kan niet de Europese schulden willen mutualiseren én pleiten voor begrotingsvrijheid van de lidstaten. Ook de PS zal moeten erkennen dat lidstaten een stuk soevereiniteit moeten afstaan aan de Europese Unie.

Een aantal punten van kritiek kunnen wel op mijn volle steun rekenen. Ook ik word ongeduldig door het gebrek aan democratische controle en het gebrek aan een echt Europees sociaal beleid. Het plan Van Rompuy blijft een eenzijdig verhaal, dat zich louter toespitst op economische integratie, maar de sociale integratie vergeet. Als de voorstanders nu beweren dat ‘alles aan elkaar gekoppeld is’, dan zeggen wij: Ook het sociale beleid is gekoppeld aan het economische beleid. Dat moet parallel met het economische beleid verdiept worden. Als de Europese leiders er in slagen de begrotingsdiscipline afdwingbaar te maken, waarom slaagt ze er dan niet in een verplicht Europees minimumloon in te voeren?

Lees hier het volledige persbericht: