Juncker schopt Europese lidstaten een geweten

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft naar Europese maatstaven een indrukwekkende State of the Union gegeven in Straatsburg. De Commissievoorzitter mag dan al niet de meest begenadigde spreker zijn, wat hij vertelde moet bij de regeringsleiders van de lidstaten flink zijn aangekomen. Juncker heeft de Europese lidstaten een geweten geschopt met betrekking tot de aanpak van de vluchtelingencrisis. Eindelijk hoorden we een Europese leider die het over Europese basiswaarden heeft en beseft dat we hier over een historische rechtvaardigheid spreken.

Het leeuwendeel van de recordspeech was gewijd aan de vluchtelingenproblematiek. Wij zullen Juncker volledig steunen in zijn voorstellen, met name een verplichte spreiding van 160.000 vluchtelingen over de EU. Juncker pleitte er ook voor om asielzoekers zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, wat in de lijn ligt van het wetsvoorstel van Monica De Coninck. Ik ben ook blij dat Juncker duidelijk liet verstaan dat het push back beleid waar N-VA voorstander van is niet-Europees is, net zoals hij stelde dat de Dublin-afspraken die zeggen dat je asiel moet vragen in het eerste land waar je arriveert, voorbijgestreefd zijn, wat ongeveer het tegenoverstelde is van wat Bart De wever onlangs vertelde. Juncker toonde staatsmanschap, iets waaraan het de meeste regeringsleiders ontbreekt.

Voor het eerst breekt een Europese leider ook een lans voor legale migratie. Dat is erg moedig en getuigt van staatsmanschap. Legale migratie verzwakt de impact van illegale mensensmokkelaars, maar zei Juncker ook, Europa heeft dat talent nodig. Uiteraard gaat het hier niet over vluchtelingen, maar om een beleid dat migratie beheersbaar maakt en rekening houdt met het feit dat de Europese bevolking vergrijst én in aantal afneemt. Zelfs nu zien we dat bijvoorbeeld Syrische artsen naar de Verenigde Staten trekken omdat daar hun competenties erkend worden. Op die manier zien we talenten vertrekken uit Europa.

Ik ben blij dat Juncker ook de oorzaken van migratie wil aanpakken. We hebben politici horen roepen dat de problemen moeten aangepakt worden waar ze ontstaan. Dat impliceert dat je je budgetten voor ontwikkelingssamenwerking laat toenemen. Juncker noemde het dan ook onbegrijpelijk dat de meeste lidstaten net daar besparen. Hij voorziet ook een Europees noodfonds van 1,8 miljard extra steun voor Afrika. Niet onbelangrijk is ook dat Juncker de Europeanen waarschuwde voor de volgende vluchtelingencrisis, met name de klimaatvluchtelingen die er aan zullen komen, als we er niet in slagen ambitieuze en bindende internationale afspraken te maken. Ook hierin zullen wij hem volledig steunen.

Over de andere uitdagingen van de Unie ging Juncker sneller over, maar ook daar zei hij een aantal opmerkelijke dingen. Europa moet een sokkel van sociale rechten krijgen. Hij zal voorstellen dat voor hetzelfde werk in hetzelfde land in de toekomst ook hetzelfde loon zal moeten uitbetaald worden. Dat vragen wij al lang, in de strijd tegen de sociale dumping. Ook inzake fiscaal beleid treedt Juncker de sociaal-democraten tegemoet als hij zegt dat vennootschapsbelastingen moeten betaald worden in het land waar de winsten worden gemaakt. Dat is des te opmerkelijk om te horen uit de mond van de man die van Luxemburg een belastingparadijs heeft gemaakt en nu blijkbaar beseft hoe vernietigend dat is geweest voor de Unie.