Investeren in een sociaal en duurzaam Europa

Onze Unie staat voor grotere uitdagingen dan ooit tevoren, uitdagingen die lidstaten niet alleen de baas kunnen, zoals migratie, klimaatverandering, disruptieve technologieën en onstabiele regio’s aan de grenzen van de Unie. We zullen dus de krachten moeten bundelen om deze het hoofd te kunnen bieden. Dit betekent ook dat de Unie financieel voldoende slagkracht moet hebben en over voldoende budget moet beschikken. 

Dit budget wordt eens om de 7 jaar uitgewerkt in een lange termijn begroting, het zogenaamd meerjarig financieel kader, of MFK. Momenteel wordt het budget voor de periode 2021 tot 2027 opgesteld. Maar met een EU-begroting van slechts om en bij de 1 procent van het bruto nationaal inkomen van Europa, zoals door de Commissie voorgesteld, kunnen we die steeds groeiende uitdagingen onvoldoende aanpakken.    

Daarom schaart het Europees Parlement zich vandaag met kamerbrede meerderheid in de stemming over haar “interim rapport” achter een budget dat minstens 1,3% van het bruto nationaal inkomen van Europa bedraagt. Daarnaast hamert ze er nogmaals op dat de EU in staat moet zijn om zelf meer eigen inkomsten op te halen. In de huidige begroting is ruim 80% van de middelen afkomstig van bijdragen van de lidstaten. Dat zorgt er voor dat de Unie voortdurend moet bedelen en voedt bovendien de afgunst tussen de lidstaten over wie wat betaalt en terug krijgt. Daarom vindt het Parlement dat nationale bijdragen voortaan nog maximaal 40% van het budget mogen bedragen. Minstens 60% moet de Unie via ‘eigen middelen’ kunnen ophalen. De toename van het aandeel eigen inkomsten komt niet van de ‘hardwerkende burger’, maar van diegenen die vandaag geen of nauwelijks belastingen betalen of van vervuilers. Het gaat ondermeer over een deel van de opbrengsten van de Europese vennootschapsbelasting (CCCTB), van de emissiehandel en van een taks op niet gerecycleerde plastic-verpakkingen, zoals reeds voorgesteld door de Commissie. Daar voegt het Parlement nog inkomsten aan toe op basis van een financiële transactie taks en een CO2 taks aan de grenzen. Alsook pleit ze voor het afschaffen van alle achterpoortjes en correctiemechanismen om misnoegde lidstaten terug te betalen.    Maar naast het debat over de hoogte van het budget en waar het geld vandaan moet komen, is het nog veel belangrijker om ervoor te zorgen dat dit geld ook juist besteed wordt. Belangrijke leiddraden daarvoor zijn onze verbintenissen die voortvloeien uit het klimaatakkoord van Parijs en uit de sustainable development goals (SDGs). De sociaaldemocraten zijn er in het Parlement in geslaagd om de andere politieke groepen aan boord te krijgen om 30% van de uitgaven specifiek aan het behalen van de klimaatdoelstellingen te weiden. Bovendien konden we de positie doordrukken in het interim rapport dat heel het MFK gericht moet zijn op het behalen van de SDGs. Dit betekent ook dat alle investeringen die hiermee niet in lijn zijn, of die die doelstellingen ondergraven, moeten stopgezet worden. Zo willen we ervoor zorgen dat alle investeringen bijdragen aan een sociaal en duurzaam Europa, waarin de burger centraal staat.