Internationale handelsoorlog over vaccins kent enkel verliezers

"Dat de Europese regeringsleiders de oorlogsretoriek over vaccins en dreiging met een exportban milderen, is een goede zaak," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt in reactie op de uitkomst van de gesprekken tussen Europese regeringsleiders over de Europese vaccinatiestrategie. "Europa moet zich focussen op het aanpakken van het probleem en dat is AstraZeneca. Dreigen met een brede exportban levert enkel verliezers op."

Op donderdag vergaderen de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 Europese lidstaten over de Europese vaccinatiestrategie, de invoering van de groene certificaten (het zogenaamde Europese vaccinatiepaspoort) en de problemen met de levering van vaccins door AstraZeneca. "De oorlogsretoriek tegenover strategische partners en andere landen wordt gemilderd. Dat is een goede zaak," zegt Van Brempt. "Internationale samenwerking blijft essentieel, ook voor de eigen productie. 70% van de bestanddelen van onze vaccins komt van landen die zelf ook vaccins produceren."

"Als vaccinproducerende landen onderling een handelsoorlog starten, komt de hele wereld in gevaar," zegt Van Brempt. "Zo is Pfizer/BioNTech bijvoorbeeld afhankelijk van leveringen uit het Verenigd Koninkrijk om haar vaccins in Europa te kunnen produceren. Het heeft geen zin om andere producenten, waarmee we goed samenwerken en die hun contractuele verplichtingen nakomen, ook onder druk te zetten."

Volgens Van Brempt is het belangrijk om de huidige discussie ook vanuit een globaal perspectief te bekijken. "Terwijl rijke landen bekvechten over vaccins zijn er nog steeds heel wat regio's en landen die weinig of zelfs géén toegang hebben tot vaccins," zegt Van Brempt. "De globale samenwerking rond de verdeling en productie van vaccins kan en moet beter. Onze prioriteit moet nu zijn om de productie snel op te schalen en meer sites in de wereld te operationaliseren, ook in ontwikkelingslanden." 

Dialoog en diplomatie zijn daarbij essentieel. "Dat een land als het Verenigd Koninkrijk vandaag probeert om vaccins uit India (en ook Europa) te claimen, terwijl het zelf geen enkel vaccin exporteert, is problematisch. Heel wat ontwikkelingslanden rekenen op die Indiase vaccins. Ook dat moeten we openlijk durven aankaarten."

Foto: © European Union / European Council