Inspanning op vlak van klimaat en armoede ontgoochelend

De nieuwe strategie 2020 die de Europese commissie vandaag, 3 maart, voorstelt is interessant, maar ruim onvoldoende op het vlak van klimaat en armoede. Ook het feit dat de nieuwe doelstellingen niet afdwingbaar zijn, is ontgoochelend. Een boodschap die ik ook aan Herman Van Rompuy meegaf tijdens zijn aanwezigheid op de groepsvergadering van de Europese socialisten.
 
De nieuwe 10-jaren strategie van de Commissie is vereenvoudigd naar 5 doelstellingen, dat is op zich een goede zaak. Maar op vlak van klimaat en armoede zijn de doelstellingen wat mij betreft ondermaats. Voor het klimaat blijft de Commissie vastzitten op een reductie van 20 procent, terwijl we ondertussen in het parlement al lang overeengekomen zijn dat de wereld meer nodig heeft. Een mening die ook wetenschappers delen.
 
Zelfde probleem voor de vermindering van armoede. Waar het Europees parlement al jaren pleit voor de halvering van de armoede, zakt de Commissie naar een kwart. Bovendien is dat kwart berekend op basis van een economische verdeelsleutel, niet op de werkelijke armoede. De Commissie vertrekt van de impact van de economische groei op de armoede, niet van de armoede zelf. 'Als we maar voldoende groeien zal die armoede wel verminderen.' Dat kan voor mij niet.
 
Dat de doelstellingen tenslotte niet afdwingbaar zijn, maar opnieuw moeten rekenen op de goodwill van de lidstaten, is een doorn in het oog. Als de indicatoren niet afdwingbaar zijn dan staan we over 10 jaar even ver als 10 jaar geleden.
 
Het is nu aan ons als leden van het parlement om vanuit dat parlement druk uit te oefenen op de plannen van de Commissie. Want Europa kan meer.