In haar State of the Union toont von der Leyen de juiste ambitie voor Europa. Nu moeten we die ook waarmaken.

In haar jaarlijkse State of the Union schetste Commissievoorzitter von der Leyen een Europese Unie die haar eigen koers vaart en klaar staat om de uitdagingen van morgen aan te pakken. “De langetermijnvisie om van Europa een duurzaam, rechtvaardig en weerbaar continent te maken ligt op tafel,” zegt Europees Parlementslid Kathleen van Brempt. 

“We hebben bijzonder veel goede voorstellen gehoord,” zegt Van Brempt. “Bovenop de reeds gekende programma’s zoals de Green Deal en het Fit For 55-pakket, kondigde de Commissie bijkomende investeringen aan in gezondheid, klimaat, sociaal beleid, veiligheid en digitalisering. Zo is er het belangrijke voorstel voor een European Chips Act, dat de innovatie, ontwikkeling en productie van microchips en halfgeleiders in Europa moet stimuleren.” Van Brempt noemt het een bepalend initiatief voor de Europese techindustrie. “Vandaag zijn we te afhankelijk van andere delen van de wereld. We hebben de innovatie, we hebben de technologie en we hebben de mensen. Laat ons nu werk maken van de investeringen om onze eigen technologische toekomst in handen te nemen.” 

Ook over fiscale rechtvaardigheid en sociale inclusie had de Europese Commissievoorzitter een belangrijke boodschap voor Europa. “De Europese Commissie zal zich mee inzetten voor het invoeren van een minimumbelasting voor multinationals. Terecht. Een faire bijdrage leveren is niet louter een zaak van de begroting, het is een zaak van sociale rechtvaardigheid.” 

Maar een Europa dat haar eigen koers vaart, moet dat ook doen in de rest van de wereld. “Ik ben erg tevreden dat von der Leyen bijkomende middelen wilt vrijmaken voor klimaatfinanciering en investeert in onze strategische partners, waaronder de Westelijke Balkan, Afrika en de Indo-Pacifische regio,” zegt Van Brempt. “Wat compleet ontbreekt is een strategisch plan om de vaccinproductie in Afrika te realiseren. Vandaag is het China die de technologietransfers uitvoert. Dat blijft een geopolitieke blunder van formaat.”

Ook kondigde von der Leyen aan werk te willen maken van een ban op goederen die onder dwang werden geproduceerd. “Hier vraagt het Europees Parlement al langer om,” zegt Van Brempt. “Mondmaskers, telefoons en kledij die in Oeigoerse strafkampen gemaakt worden hebben geen plaats op de Europese markt. En ook de nultolerantie voor kinderarbeid is een uitstekende zaak.”

Bijzondere aandacht gaf von der Leyen aan de jongere generaties in Europa. “Het nieuwe ALMA-programma is een bijzonder goed initiatief. Zo zorgen we ervoor dat alle jongeren, niet enkel wie studeert, ervaring kan opdoen elders in Europa.” Onze Unie, zo zei von der Leyen, zal sterker staan als ze meer wordt zoals de jongere generatie. Sterk in haar waarden en moedig in haar actie. “Die boodschap deel ik helemaal. Een Europa dat vol overtuiging investeert in haar jongeren, investeert ook in haar toekomst.”  

“The proof of the pudding will be in the eating,” zegt Van Brempt. “Von der Leyen heeft met haar speech van vandaag bewezen dat ‘The European Dream’ bestaat. Nu moet de Commissie ook heel snel met concrete voorstellen komen. We hebben nog twee jaar tijd om daar hard aan te werken.”