Griekse inspanningen mogen geen voer zijn voor speculanten - persbericht

Duitsland isoleert zichzelf door een domme en egoïstische houding, zo oordelen Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui over het standpunt van Angela Merkel in de Griekse eurocrisis. Ze pleiten voor een onmiddellijk ingrijpen door de Europese Unie. "Als we niks doen laten we de inspanningen van de Grieken achter als voer voor de speculanten." De Europese socialisten pleiten voor de invoering van een Europees financieringsmechanisme.

Angela Merkel staat dom en egoïstisch in de weg van een oplossing voor de Griekse crisis. Dat is het oordeel van de Vlaamse socialisten in het Europees Parlement. Door haar stugge houding levert ze Griekenland, maar vooral de Grieken, over aan speculatie op de internationale markt. Dat betekent dat, welke inspanningen de Grieken ook doen, die op voorhand gedoemd zijn te mislukken. Een onmogelijke houding, zo vinden Van Brempt en El Khadraoui.

"Natuurlijk moet Griekenland vandaag inspanningen doen om uit de situatie waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn te geraken. De solidariteit moet van twee kanten komen: als de Grieken deze inspanning doen moet Europa bereid zijn hen te beschermen tegen de aanval van speculanten. Bovendien geef je zo ook een signaal voor de toekomst: blijf van onze lidstaten af."

De Europese socialisten pleiten voor de invoering van een Europees financieringsmechanisme in drie stappen.

1. snel een Europees financieringsmechanisme in het leven te roepen dat Griekenland financiële ademruimte geeft om zijn economie opnieuw te stabiliseren.
2. dit mechanisme moet vervolgens uitgebouwd worden tot een permanent instrument, ter bescherming van de landen in de eurozone
3. op langere termijn kan het mechanisme vervolgens zorgen voor ondersteuning van de uitbouw van een duurzame economie met nieuwe jobs.